Marko Lekše

Izvršni direktor nabave, Adria Mobil d.o.o.

Marko Lekše je izvršni direktor nabave v podjetju Adria Mobil d.o.o. Je član ožjega kolegija podjetja in odgovoren za področje nabave, ki letno ustvarja cca 320 milijonov € prometa letno. Vodenje področja nabave vključuje strategijo nabave, letna pogajanja, uvajanje novih izdelkov in dobaviteljev, oskrbo proizvodnje, organizacijo in poslovanje sektorja. Pred prihodom v Adria Mobil je bil kot vodja projekta nabave 4 leta zaposlen v Renault.

Po končani srednji šoli se je Marko odločil za študij na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, nadaljeval pa je s študijem poslovne administracije na Evropskem inštitutu za nabavni management v Franciji.

Kaj je potrebno, da nabava preseže pričakovanja v teh časih (pogled CEO-ja)

Na naših trgih doživljamo nestanovitnost oziroma volatilnost brez primere. Moramo se prilagoditi in preiti od koledarsko usmerjene nestanovitnosti k upravljanju tržnega cikla. Prvi dejavnik uspeha v preteklosti, tako pomembna »optimizacija procesa« je manj uspešna od »optimizacije časa na kraju samem«. Prvič  v zgodovini imajo napovedi nabave glavni vpliv na prodajne napovedi. Nabava se lahko razvije v še pomembnejše gonilo splošnega poslovnega uspeha, če je pripravljena izvesti potrebno preobrazbo. Preobrazba je lahko uspešna s pravimi ljudmi, s popolnim krmiljenjem, in miselnostjo naravnano v  preobrazbo.