Marjana Drolc Kaluža

Izvršna direktorica za nabavo, SIJ d.d.

Marjana Drolc Kaluža je diplomirala na Ekonomski fakulteti na Univerzi v Ljubljani. Svojo poslovno pot v Skupini SIJ je začela leta 1991 kot pripravnica v komerciali SIJ Acronija, kjer je opravljala različne funkcije v prodaji. Od leta 2004 dela na področju nabave ter vodi, strateško načrtuje in optimizira procese nabave v Skupini SIJ. Združenje nabavnikov Slovenije jo je leta 2012 razglasilo za Nabavnika leta.

Nabavna strategija v praksi – primer SIJ

Zanesljivost dobave je v letu 2020 postal najpomembnejši kriterij. Poznavanje in globje razumevanje nabavnih verig tudi zunaj prvega reda dobaviteljev in udeležencev je postalo ključno za preprečevanje nepravočasnih dobav. Že pred epidemijo koronavirusa v Evropi smo v Skupini SIJ spremljali dogajanje na izvenevropskih trgih, od koder izvirajo nekatere strateške surovine in materiali. Izdelali smo scenarije oskrbe s strateškimi surovinami, ki niso evropskega porekla. Vzpostavili smo geografsko diverzifikacijo skladišč dobaviteljev najpomembnejših legur. S stopnjevanjem transportnih omejitev smo dvignili minimalno zalogo surovin, ki so prihajale s kritičnih območij. Dobava ključnih surovin v prvem polletju nikoli ni bila pretrgana. Sprejeti dodatni ukrepi pri načrtovanju dobav in zalog so nam omogočali pravočasno prilagajanje in blaženje motenj v oskrbi, ki so se pojavljale preko celega leta. Skupina SIJ za proizvodnjo jekla uporablja sekundarne surovine, tj. jekleni odpad. V okviru vertikalne integracije smo tveganja, povezana z ne-dobavami jeklenega odpadka iz tujine, uspešno uravnavali s povečanim oskrbovanjem iz lastnih virov na slovenskem trgu. Pozitivni učinki vertikalne integracije so pomenili tudi krajše in bolj predvidljive transportne poti ter s tem tudi fleksibilnejše prilagajanje dobave proizvodnim potrebam. Izkušnje iz preteklega leta smo upoštevali pri strategijah posameznih kategorij za leto 2021. Kaj smo dodali, spremenili ali poglobili na ključnih kategorijah bom predstavila skozi primere iz naše prakse.