prof. dr. Maja Zalaznik

Redna profesorica na področju mednarodnega poslovanja, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dr. Maja Zalaznik je redna profesorica na področju mednarodnega poslovanja. Na EF UL ter univerzah v tujini predava predmete s področja mednarodnega poslovanja in trženja. Predsedovala je Društvu za marketing Slovenije, Evropskem združenju za trženje, slovenski marketinški konferenci, sodelovala v oglaševalskem razsodišču SOZ. Objavlja v uglednih znanstvenih in strokovnih revijah s področja mednarodnega poslovanja in trženja, tako doma kot v tujini. Njena bibliografija obsega preko 500 znanstvenih in strokovnih objav. Na EF je kot prodekanja skrbela za razvoj strategije EF, novih produktov in internacionalizacije, kot prorektorica Univerze v Ljubljani pa za področje prenosa znanja. V obdobju 2015-2018 je bila ministrica RS za izobraževanje, znanost in šport. Od septembra 2018 znova deluje na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani kot redna profesorica in vodja podiplomskega programa International Business. Svetuje tudi slovenskim in tujim podjetjem na področju razvoja strategij in mednarodnega poslovanja, v različnih vlogah pa je aktivna tudi v mednarodnih organizacijah, kot so UNESCO, WADA, EOC, OKS in drugih.

Kaj je potrebno, da nabava preseže pričakovanja v teh časih (pogled CEO-ja)

Na naših trgih doživljamo nestanovitnost oziroma volatilnost brez primere. Moramo se prilagoditi in preiti od koledarsko usmerjene nestanovitnosti k upravljanju tržnega cikla. Prvi dejavnik uspeha v preteklosti, tako pomembna »optimizacija procesa« je manj uspešna od »optimizacije časa na kraju samem«. Prvič  v zgodovini imajo napovedi nabave glavni vpliv na prodajne napovedi. Nabava se lahko razvije v še pomembnejše gonilo splošnega poslovnega uspeha, če je pripravljena izvesti potrebno preobrazbo. Preobrazba je lahko uspešna s pravimi ljudmi, s popolnim krmiljenjem, in miselnostjo naravnano v  preobrazbo.