Luka Škrjanc

strokovnjak za vpeljavo Performance Managementa

Luka Škrjanc, je strokovnjak za vpeljavo Performance Managementa z večletnimi praktičnimi izkušnjami v slovenskih podjetjih in tujih korporacijah. Njegovo delovanje temelji na lastnih izkušnjah, ki jih je pridobil z uspešnim vodenjem timov na različnih poslovnih področjih in nenehnim pridobivanjem znanj. Temeljni vodili sta praktičnost in največja možna stopnja simplifikacije rešitev (common sense). S to filozofijo, kot konzultant za visoki in srednji management, Luka skrbi za implementacijo rešitev v praktično izvajanje, z namenom doseganja zastavljenih ciljev organizacije. Vodi transformacijske procese za organizacije in vodje, ki se soočajo z izzivi preoblikovanja svojih organizacij ali timov.

Post-pandemično vodenje

Ali (novo?) post-pandemično vodenje ali odpornost voditeljstva na spremembe

Ali je pomembno spremeniti način vodenja? Zakaj in kako to storiti? Kam se obračajo trendi učinkovitega in primernega voditeljstva, ki bo omogočalo izboljšanje organizacijske klime, primerno zavzetost zaposlenih ter istočasno še lažje doseganje zastavljenih ciljev?
Spoznali bomo kateri dejavniki voditeljstva so se spremenili v času pandemije, kako in s čim lahko vodje prispevate k razvoju proaktivne organizacijske kulture, ki je neposredno povezana z učinkovitostjo. Prav tako se bomo dotaknili ključnih kompetenc na področju vodenja na splošno in v nabavi, ki so zaradi nastale situacije hitreje dobile svojo pomembno vlogo pri zagotavljanju želene uspešnosti posameznikov, timov in organizacij.