kim-turk-mehes-nabavna-konferenca-2024

mag. Kim Turk Mehes

Vodja za področje Trajnostni razvoj in podnebne spremembe, Deloitte

Kim Turk Mehes je višja menedžerka v Deloitte svetovanje, kjer vodi področje Trajnostni razvoj in podnebne spremembe in svetuje podjetjem in širšemu javnem sektorju na področju trajnostne poslovne transformacije, pa tudi oblikovanju strategij in akcijskih načrtov na področju zelenega in pravičnega prehoda. Izkušnje in znanja je Kim pridobivala na vidnejših delovnih mestih v javnem in zasebnem sektorju. V EIT Climate-KIC je vodila strateški program za prehod Slovenije na krožno gospodarstvo. Na InnoRenew CoE je delala kot svetovalka na področju politik zelenega prehoda ter aktivnosti za spodbujanje raznolikosti in vključevanja v raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Svojo kariero je začela na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kjer se je posvečala tudi tematiki vključevanja v transnacionalnih raziskovalno-razvojnih projektih. Kim verjame, da je zeleni prehod tesno povezan z razvojem zelenih znanj in veščin, saj je človeški kapital tisti, ki bo omogočal in poganjal trajnostni razvoj. O tem tudi predava in piše.

Kaj je potrebno, da nabava preseže pričakovanja v teh časih (pogled CEO-ja)

Na naših trgih doživljamo nestanovitnost oziroma volatilnost brez primere. Moramo se prilagoditi in preiti od koledarsko usmerjene nestanovitnosti k upravljanju tržnega cikla. Prvi dejavnik uspeha v preteklosti, tako pomembna »optimizacija procesa« je manj uspešna od »optimizacije časa na kraju samem«. Prvič  v zgodovini imajo napovedi nabave glavni vpliv na prodajne napovedi. Nabava se lahko razvije v še pomembnejše gonilo splošnega poslovnega uspeha, če je pripravljena izvesti potrebno preobrazbo. Preobrazba je lahko uspešna s pravimi ljudmi, s popolnim krmiljenjem, in miselnostjo naravnano v  preobrazbo.