Nabavna funkcija vse bolj pridobiva na pomenu, vendar pa kljub temu še vedno ni dovolj cenjena oz. enakovredna drugim poslovnim funkcijam v organizacijah. Ne glede na to pa lahko ravno nabava vpliva na optimizacijo stroškov in končno tudi na dober poslovni rezultat organizacije. Svetovni trendi vodijo k profesionalizaciji nabave in korporativni nabavi. Nabava ni le preprosto naročanje proizvodov, ampak postaja vse bolj kompleksna poslovna funkcija, ki mora postati strateška.

Naredimo torej skupaj korak naprej v razvoju nabavne stroke!

Vljudno vas vabimo, da aktivno sodelujete in se prijavite na razpis oz. predlagate vašega kandidata – nabavnega managerja, za katerega smatrate, da ustreza kriterijem in bi bil upravičen za pridobitev naziva »Nabavni manager leta 2021«.

Razpisni pogoji

Z izborom nabavnega managerja leta želimo:

• pospešiti profesionalizacijo nabavne funkcije,
• vzpodbuditi skrb za razvoj nabavne stroke,
• povezati poslovno strategijo z nabavno strategijo,
• nagraditi nadpovprečne dosežke in delovne uspehe nabavnih managerjev,
• povečati pomen in ugled nabavne funkcije znotraj organizacije kot tudi v širšem okolju,
• povečati vplivnost nabavnih managerjev v organizacijah,
• širiti dobre primere nabavne prakse.

Nabavni manager leta je vodja nabave, ki se prijavi na razpis in strokovno komisijo najbolj prepriča s svojimi dosežki in rezultati.

Na izbor lahko kandidata – nabavnega managerja prijavijo:

– predsedniki in člani uprav oz. direktorji organizacije
– Združenje nabavnikov Slovenije (ZNS)
– sodelavci
– nabavni managerji sami.

Prijave na izbor

Osnovni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavljeni kandidat, so:

• najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju nabave
• da opravlja funkcijo vodenja nabave
• 3 leta delovnih izkušenj na področju vodenja nabave

Na izbor se ne more prijaviti oseba, ki:

– je že prejela priznanje »nabavni manager leta«,
– sodeluje v strokovni komisiji za izbor nabavnega managerja leta.

Merila

Merila za ocenjevanje prijav so:

 • • optimizacija stroškov v nabavi,
  • uporaba kazalnikov poslovanja v nabavi (kateri kazalniki in kako pogosto se uporabljajo),
  • izboljšanje kvalitete izdelkov ali storitev (število reklamacij, vrednost reklamacij v EUR, odstotek reklamiranega blaga v skupnem prihodku),
  • skupen razvoj z dobavitelji (skupni razvojni projekti z dobavitelji),
  • organizacija nabavne službe in popis procesov s področja nabave (organizacijska shema in popis nabavnih procesov),
  • inovacije v nabavi (nove metode in orodja, izboljšave obstoječih procesov),
  • uspešno izpeljani posebni projekti v nabavi ali projekti nabave v povezavi z drugimi oddelki v podjetju,
  • promocija poslanstva nabavnih managerjev in nabavne stroke navzven (delovanje v združenjih, društvih, nagrade in priznanja za delo nabavnika v zadnjih treh letih, avtorstvo strokovnih člankov in knjig, strokovno sodelovanje na različnih dogodkih, posvetovanjih),
  • delovanje v skladu s kodeksom nabavne etike (po etičnem kodeksu Združenja nabavnikov Slovenije)
  • mednarodno udejstvovanje,
  • certifikati in nagrade: certifikati in nagrade z nabavnega področja, certifikati in nagrade z drugih poslovnih področij
  • drugi pomembnejši projekti v podjetju oziroma družbene aktivnosti, nepovezane s podjetjem.

Trajanje razpisa in podelitev priznanja

Za prijavo na razpis Nabavni manager leta 2021 izpolnite e-prijavni obrazec in oddajte tudi obvezne priloge na e-naslov: lena.peterka@planetgv.si.

Razpis je odprt do 16. aprila 2021. 

Nabavnega managerja 2021 bomo razglasili 14. junija 2021 na Nabavni konferenci 2021.

Kontakt

Za dodatna vprašanja v zvezi z izborom nam lahko pišete na e-naslov lena.peterka@planetgv.si.

Pogovor z Nabavnim managerjem 2020:

Preberite pogovor z Nabavnim managerjem leta 2020, Primožem Lončarjem: https://www.planetgv.si/clanki/pogovor-z-nabavnim-managerjem-2020/

Dosedanji dobitniki priznanja