Nabavna funkcija vse bolj pridobiva na pomenu, vendar pa kljub temu še vedno ni dovolj cenjena oz. enakovredna drugim poslovnim funkcijam v organizacijah. Ne glede na to pa lahko ravno nabava vpliva na optimizacijo stroškov in končno tudi na dober poslovni rezultat organizacije. Svetovni trendi vodijo k profesionalizaciji nabave in korporativni nabavi. Nabava ni le preprosto naročanje proizvodov, ampak postaja vse bolj kompleksna poslovna funkcija, ki mora postati strateška.

Naredimo torej skupaj korak naprej v razvoju nabavne stroke!

Vljudno vas vabimo, da aktivno sodelujete in se prijavite na razpis oz. predlagate vašega kandidata – nabavnega managerja, za katerega smatrate, da ustreza kriterijem in bi bil upravičen za pridobitev naziva »Nabavni manager leta 2021«.

Nabavni manager 2020

Podjetje Planet GV in Združenje nabavnikov Slovenije sta na spletni Nabavni konferenci, 19. novembra, razglasila dobitnika priznanja Nabavni manager 2020.

Laskavi naslov je pridobil Primož Lončar, direktor nabave in kontrolinga, BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje.

Štiričlanska strokovna komisija v sestavi: Marina Lindič, predsednica komisije, Srečko Bukovec, član komisije, Marko Lekše, član komisije in Peter Ribarič, član komisije, je Primoža Lončarja izbrala za Nabavnega managerja leta zaradi številnih dosežkov in dolgoletnih izkušenj.

V podjetju BSH je leta 2001 začel z delom na področju nabave na delovnem mestu operativnega nabavnika, že leto kasneje napredoval na delovno mesto strateškega nabavnika in par let kasneje na mesto vodje skupine v nabavi. V okviru skupine BSH je dve leti delal v Nemčiji na mestu strateškega nabavnika, po vrnitvi v Slovenijo pa je prevzel mesto vodje skupine v nabavi in leta 2014 mesto direktorja nabave. S septembrom 2019 je prevzel še mesto direktorja kontrolinga.

Nabavna funkcija v BSH se je v času njegovega vodenja razvijala in preoblikovala v skladu z vodilnimi svetovnimi praksami. Organizirana je po principih verige vrednosti in spremljanja ključnih dejavnikov poslovanja (KPI) na operativni, taktični in strateški ravni. Nabavna funkcija se pod njegovim vodstvom strateško skladno razvija tako iz vidika poslovnih procesov, zaposlenih, sodelovanja z dobavitelji, zagotavljanja kakovosti kot tudi obvladovanja stroškov.

Od prevzema funkcije direktorja nabave v BSH Nazarje leta 2014 je Primož Lončar aktivno vključen v strateške nabavne odločitve BSH divizije malih gospodinjskih aparatov PCP. S septembrom 2019 je napredoval v člana vodstva globalne BSH divizije PCP v sklopu svojih zadolžitev znotraj PCP Business Administration in je s tem postal aktivno vpet v globalno poslovanje celotne divizije.

Letošnji nagrajenec deluje v skladu s kodeksom nabavne etike, po etičnem kodeksu Združenja nabavnikov Slovenije. Podjetje BSH že vrsto let daje izjemen poudarek skladnosti poslovanja, kar je postala prioriteta dela vseh sodelavcev v nabavni funkciji. Po besedah letošnjega nagrajenca, so vsi nabavniki v BSH so zavezani k spoštovanju in upoštevanju vseh predpisov, navodil in najvišjih vrednot družbe. Etično poslovanje se izkazuje v poštenem, transparentnem in dolgoročnem sodelovanju z dobavitelji in posledično v pozitivnem poslovnem rezultatu družbe.

Primož Lončar je v preteklosti tudi že aktivno sodeloval in predaval na Nabavni konferenci, osrednjem slovenskem dogodku nabavnih managerjev, objavil prispevek v e-časopisu Nabavnik.si, prav tako pa tudi že več let redno mesečno sodeluje z izpolnjevanjem vprašalnika SI PMI indeksa.

Pod njegovim vodstvom se je nabava v BSH razvila v močno strateško funkcijo, ki svojim delovanjem prispeva dodani vrednosti, kar je ključen doprinos in tudi eden izmed pomembnih dejavnikov, da je Primož Lončar dobitnik letošnjega priznanja Nabavni manager leta.

VIDEO: Nabavni manager 2020

Razpisni pogoji

Z izborom nabavnega managerja leta želimo:

• pospešiti profesionalizacijo nabavne funkcije,
• vzpodbuditi skrb za razvoj nabavne stroke,
• povezati poslovno strategijo z nabavno strategijo,
• nagraditi nadpovprečne dosežke in delovne uspehe nabavnih managerjev,
• povečati pomen in ugled nabavne funkcije znotraj organizacije kot tudi v širšem okolju,
• povečati vplivnost nabavnih managerjev v organizacijah,
• širiti dobre primere nabavne prakse.

Nabavni manager leta je vodja nabave, ki se prijavi na razpis in strokovno komisijo najbolj prepriča s svojimi dosežki in rezultati.

Na izbor lahko kandidata – nabavnega managerja prijavijo:

– predsedniki in člani uprav oz. direktorji organizacije
– Združenje nabavnikov Slovenije (ZNS)
– sodelavci
– nabavni managerji sami.

Prijave na izbor

Osnovni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavljeni kandidat, so:

• najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju nabave
• da opravlja funkcijo vodenja nabave
• 3 leta delovnih izkušenj na področju vodenja nabave

Na izbor se ne more prijaviti oseba, ki:

– je že prejela priznanje »nabavni manager leta«,
– sodeluje v strokovni komisiji za izbor nabavnega managerja leta.

Merila

Merila za ocenjevanje prijav so:

 • • optimizacija stroškov v nabavi,
  • uporaba kazalnikov poslovanja v nabavi (kateri kazalniki in kako pogosto se uporabljajo),
  • izboljšanje kvalitete izdelkov ali storitev (število reklamacij, vrednost reklamacij v EUR, odstotek reklamiranega blaga v skupnem prihodku),
  • skupen razvoj z dobavitelji (skupni razvojni projekti z dobavitelji),
  • organizacija nabavne službe in popis procesov s področja nabave (organizacijska shema in popis nabavnih procesov),
  • inovacije v nabavi (nove metode in orodja, izboljšave obstoječih procesov),
  • uspešno izpeljani posebni projekti v nabavi ali projekti nabave v povezavi z drugimi oddelki v podjetju,
  • promocija poslanstva nabavnih managerjev in nabavne stroke navzven (delovanje v združenjih, društvih, nagrade in priznanja za delo nabavnika v zadnjih treh letih, avtorstvo strokovnih člankov in knjig, strokovno sodelovanje na različnih dogodkih, posvetovanjih),
  • delovanje v skladu s kodeksom nabavne etike (po etičnem kodeksu Združenja nabavnikov Slovenije)
  • mednarodno udejstvovanje,
  • certifikati in nagrade: certifikati in nagrade z nabavnega področja, certifikati in nagrade z drugih poslovnih področij
  • drugi pomembnejši projekti v podjetju oziroma družbene aktivnosti, nepovezane s podjetjem.

Trajanje razpisa in podelitev priznanja

Za prijavo na razpis Nabavni manager leta 2010 izpolnite e-prijavni obrazec in oddajte tudi obvezne priloge na e-naslov: lena.peterka@planetgv.si.

Razpis je odprt do 16. aprila 2021. 

Nabavnega managerja 2021 bomo razglasili 13. maja 2021 na Nabavni konferenci 2021.

Kontakt

Za dodatna vprašanja v zvezi z izborom nam lahko pišete na e-naslov lena.peterka@planetgv.si.

Pogovor z Nabavnim managerjem 2020:

Preberite pogovor z Nabavnim managerjem leta 2020, Primožem Lončarjem: https://www.planetgv.si/clanki/pogovor-z-nabavnim-managerjem-2020/

Dosedanji dobitniki priznanja