Ines Sturm

Vodja trajnostne nabave, ÖBB-Holding AG

Ines je od leta 2021 vodja trajnostnega naročanja pri ÖBB. Posveča se razvoju in nenehnemu izboljševanju strategije trajnostne nabave, smernic, priročnikov, procesov, spremljanja, usklajevanja ukrepov, usposabljanja itd., hkrati pa vodi ekipo strokovnjakov za trajnostno naročanje v njihovih podružnicah. Je aktivna članica različnih delovnih skupinah v mednarodnih pobudah ERPC (Chair of Sustainable Procurement Working Group) in Railsponsible. Med leti 2018 do 2021 je bila vodja Trendscoutinga pri Wiener Stadtwerke, 2017 – 2018 vodja inovacij in vodja projekta za krožno gospodarstvo pri Spodbujanje inovativnosti javnih naročil (ki je del Bundesbeschaffung v Avstriji, nacionalne agencije za javna naročila), 2015 – 2017 pa vodja mreže Global Compact Avstrija.
Opravila je MBA iz okoljskih sistemskih znanosti in še MBA iz komunikacijskega managementa.

Kaj je potrebno, da nabava preseže pričakovanja v teh časih (pogled CEO-ja)

Na naših trgih doživljamo nestanovitnost oziroma volatilnost brez primere. Moramo se prilagoditi in preiti od koledarsko usmerjene nestanovitnosti k upravljanju tržnega cikla. Prvi dejavnik uspeha v preteklosti, tako pomembna »optimizacija procesa« je manj uspešna od »optimizacije časa na kraju samem«. Prvič  v zgodovini imajo napovedi nabave glavni vpliv na prodajne napovedi. Nabava se lahko razvije v še pomembnejše gonilo splošnega poslovnega uspeha, če je pripravljena izvesti potrebno preobrazbo. Preobrazba je lahko uspešna s pravimi ljudmi, s popolnim krmiljenjem, in miselnostjo naravnano v  preobrazbo.