Herve Legenvre

Profesor in direktor Value Creator Observatory, EIPM

Hervé Legenvre je profesor in raziskovalni direktor v EIPM, kjer nadzoruje ‘’EIPM Executive Diploma’’ in vodi izobraževalne programe za mednarodne stranke. Z izvajanjem raziskav o temah, kot so digitalizacija, inovacije, dekarbonizacija, Hervé bogati izobraževalne programe EIPM z najnovejšimi in najboljšimi praksami. Hervé je eden od članov žirije za nagrado Peter Kraljic. Poučuje o nabavnih tematikah na IEDC v programu splošnega upravljanja. Redno predava na mednarodnih konferencah, je soavtor knjige »Fifth Generation Purchasing: When pace meets power«. 

Odličnost v nabavi – trajnost in odpornost

Gospodarska dogajanja v letu 2021 močno nakazujejo, kaj postajajo dodatne glavne prioritete nabavnih direktorjev. Tu so že dobro uveljavljene prioritete kot je skrb za prispevek k ustvarjanju vrednosti, dobro poznavanje  nabavnega trga – nabavnih kategorij in dobaviteljev, uveljavljanje digitalizacije v nabavi ter razvoj talentov. Sedaj pa nastopa čas, ko se mora funkcija nabave še bolj vpeti v poslovno verigo. Nabavni trg postaja vse bolj nepredvidljiv, kar dokazujejo pomanjkanja določenih surovin in materialov. To zahteva vključenost nabave v še bolj natančno načrtovanje v podjetjih ter povezavo z ostalimi funkcijami. Zahteva popolnoma prenovljeno opredeljevanje in upravljanje tveganj. Še toliko bolj, ker se podjetja in nabava soočajo z inflacijo. Hkrati pa vedno močnejše uveljavljanje trajnostnega razvoja zahteva od nabavnih funkcij, da so tvoren del teh procesov. To zahteva spremembe pri nabavi kategorij, presoji dobaviteljev ter s tem povezanih tveganj. Vse to pomeni, da se zahtevan spekter znanj v nabavi širi, kar ustvarja zahteve po dodatnih kompetencah in razvoju talenta.