Dr. Vladimir Nikolajević

Knjaz Miloš, Srbija

Dr. Vladimir Nikolajević ima več kot 12 let izkušenj s področja dela, upravljanja in vodenja nabavnih skupin ter dobavnih verig. Izkušnje s področja ustvarjanja učinkovite organizacijske strukture in procesov v skladu s potrebami podjetja ter določanja strateškega pogleda je pridobival z delom v panogi fosilnih goriv (neposredno in posredno vodenje nabavne skupine več kot 80 zaposlenih), pa tudi v okolju izdelkov široke potrošnje. Objavil je številne prispevke, med njimi tudi o varstvu okolja in trajnostnem razvoju kot aktualni temi sodobnega poslovanja.

Tema govora

Trajnostna nabava kot konkurenčna prednost: primeri iz prakse

Ustvarjanje notranjega okolja za izvajanje nabave v skladu z merilom trajnostnega razvoja je ena od poglavitnih prvin prilagajanja naročil sodobnemu poslovanju. Trajnostna nabava ne zmanjšuje le skupnih stroškov materiala in storitev, temveč kaže tudi analitično, dolgoročno in strateško upravljanje stroškov družbe z razumevanjem skupnih stroškov naložb, poslovanja, vzdrževanja in stroškov. Čeprav so lahko na prvi pogled naložbeni stroški med postopkom nabave nekoliko višji, bo skupni strošek izdelka v njegovem življenjskem ciklu nižji, kar pa je primerjalna prednost, ki jo družbe uporabljajo. Te priložnosti bodo ponazorjene in predstavljene na dobrih praksah s področja izdelkov široke potrošnje.