dr. Danijela Brečko

Ustanoviteljica in direktorica Inštituta Sofos

Dr. Danijela Brečko je sociologinja, svetovalka za vodenje in razvoj kadrov, docentka za področje managementa na Fakulteti za management in pravo ter ustanoviteljica in direktorica inštituta Sofos. Njena strokovna področja so: psihologija vodenja, osebni in profesionalni razvoj, organizacijska energija, kadrovski in izobraževalni management. Iz vseh omenjenih področij izvaja usposabljanja, coaching, svetuje slovenskim in tujim podjetjem ter raziskuje in razvija nova orodja in pristope.