Branko Žibret

partner in izvršni direktor v družbi Kearney

Ima več kot 25-letne svetovalne in vodstvene izkušnje. 20 let deluje v družbi Kearney kot svetovalec na področju reorganizacij, strateških in poslovnih transformacij, prevzemov in integracij po združitvi, tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Vodil je številne projekte v različnih panogah v mednarodnem okolju, v finančni in bančni industriji, upravljanju s tujimi neposrednimi naložbami, energetiki, telekomunikacijah, industriji izdelkov široke potrošnje in maloprodaje ter drugih sektorjih. Velik del svetovalnega dela je vezan na strateško transformacijo oskrbnih verig, vključno z nabavno funkcijo. Svetovalno delo zajema projekte znižanja nabavnih stroškov, reorganizacije nabavne funkcije ali izboljšav nabavnih procesov. Opravljal je več vodstvenih nalog, direktor poslovne enote za vzhodno Evropo, direktor prakse za svetovanje v vladnem in javnem sektorju v Evropi, bližnjem vzhodu in Afriki, ter direktor ekipe v jugovzhodni Evropi. Branko je avtor številnih člankov in publikacij. Uredil in izdal je knjigo Strateška nabava. Preden se je pridružil podjetju Kearney, je zasedal več vodilnih položajev v različnih podjetjih.

Merjenje učinkov nabavne funkcije

Deset največjih netrgovskih podjetij v Sloveniji je v letu 20191) ustvarilo 11,2 milijarde evrov prihodkov in ob tem nakupilo za približno 8,5 milijarde evrov materiala, storitev in investicijske opreme. To predstavlja 76 % skupnega prihodka desetih podjetij. To pomeni, da predstavlja nabava danes enega od najbolj kritičnih vzvodov za uspešnost poslovanja.
ROSMA (Return on Supply Management Assets – Donos na upravljana nabavna sredstva) predstavlja preverjeno Kearneyevo metodologijo merjenja učinkov nabave. Na konferenci bomo predstavili metodologijo in kaj so ključni razlogi, da najuspešnejša globalna podjetja dosegajo do desetkrat večji donos v nabavi od povprečja podjetij.