mag. Boštjan Vasle

Banka Slovenije

Boštjan Vasle bil decembra 2018 imenovan guvernerja Banke Slovenije in s tem za člana Sveta Evropske centralne banke.
Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, izobraževanje pa nadaljeval na Central European University v Budimpešti, kjer je leta 1997 magistriral s področja denarne politike. Po končanem študiju se je zaposlil na Ministrstvu za finance, na področju spremljave in analize javnega dolga Republike Slovenije (RS). Leta 2000 je prišel na Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), kjer je spremljal predvsem cenovno in denarno politiko, kasneje pa je prevzel vodenje Sektorja za makroekonomske analize in ekonomsko politiko. Decembra 2007 je bil imenovan za direktorja UMAR-ja, ki ga je vodil vse do konca leta 2018. V svojem mandatu je skupaj z pristojnimi domačimi in mednarodnimi institucijami sodeloval pri reševanju vseh ključnih ekonomskih izzivov RS in izpeljavi projektov s področja razvojnih politik države.

Denarna politika v aktualnih razmerah

Zdravstveni šok iz z njim povezani ukrepi so lani pripeljali do še globljega gospodarskega upada kot zadnja finančna kriza. Na akutne razmere smo se na ravni ECB odzvali hitro in najmočneje doslej. Z namenom blaženja negativnih pritiskov šoka na raven cen ter spomladanske stabilizacije finančnih trgov smo – poleg ohranitve ključnih obrestnih mer na zgodovinsko nizkih ravneh – delovali in še vedno delujemo predvsem preko močnega povečanja nakupov vrednostnih papirjev ter ugodnih ciljno usmerjenih posojil bankam. S temi nestandardnimi ukrepi ohranjamo ugodne pogoje financiranja za podjetja, prebivalstvo in državo ter skupaj z mikro in makrobonitentnimi ukrepi ter odločnim ukrepanjem drugih politik prispevamo k  finančni stabilnosti in blažitvi vpliva krize na realni sektor.