Giovanni Atti

Predsednik ADACI, član upravnega odbora IFPSM

Magister upravljanja nabave in dobave, dr. Giovanni Atti, je več kot štirideset let opravljal vodstvene funkcije pri Alfaromeo, Unilever, TRW Italy, British Leyland, Siai Marchetti Airplanes in AgustaWestland Helicopters. Svojo pozornost je vedno posvečal uspešnim modelom upravljanja s kadri in vodil ekipo za opredelitev nacionalnega standarda v povezavi s sistemom kompetenc in kvalifikacij nabavnikov. Na svetovnem vrhu leta 2022 na Baliju je predstavil temo: »SCM Talent Management to boost innovation and value capture«.
Tri mandate je bil predsednik ADACI in namestnik predsednika Mednarodne federacije za upravljanje nabave in dobave. Objavil je naslednje knjige: Upravljanje kategorij v maloprodajni in proizvodni industriji, »Pogodbeno pravo Ljudske republike Kitajske« in »Četrta industrijska revolucija: v smeri digitalne dobavne verige«.

O PREDAVANJU

Upravljanje talentov: človeški kapital kot konkurenčna prednost

V današnjem svetu, ki ga zaznamujejo zvišanje cen, inflacija, pomanjkanje materialov, geopolitična nestabilnost ter potreba po pospeševanju digitalizacije in inovacij, morajo podjetja izboljšati svojo uspešnost ter nadgraditi nabor spretnosti vodstva in zaposlenih. Potrebujejo več talentov, ki jim ob pravilnem upravljanju zagotavljajo dolgoročno prednost pri uspešnosti, doslednejše zaslužke in večjo odpornost med krizo. Toda upravljanje s talenti v družbenem okolju, kjer je stopnja prostovoljnega odpuščanja zelo visoka in kjer vse večji odstotek ljudi raje deluje kot zunanji neodvisni sodelavci, ni enostavno. Med svojo predstavitvijo bo Giovanni Atti omenil različne modele upravljanja s talenti, pri čemer se bo osredotočil na pristop ljudje + zmagovalci uspešnosti = najboljši rezultati.

Kaj je potrebno, da nabava preseže pričakovanja v teh časih (pogled CEO-ja)

Na naših trgih doživljamo nestanovitnost oziroma volatilnost brez primere. Moramo se prilagoditi in preiti od koledarsko usmerjene nestanovitnosti k upravljanju tržnega cikla. Prvi dejavnik uspeha v preteklosti, tako pomembna »optimizacija procesa« je manj uspešna od »optimizacije časa na kraju samem«. Prvič  v zgodovini imajo napovedi nabave glavni vpliv na prodajne napovedi. Nabava se lahko razvije v še pomembnejše gonilo splošnega poslovnega uspeha, če je pripravljena izvesti potrebno preobrazbo. Preobrazba je lahko uspešna s pravimi ljudmi, s popolnim krmiljenjem, in miselnostjo naravnano v  preobrazbo.