arjana-brezigar-masten-nk-2024

dr. Arjana Brezigar Masten

Direktorica Analitsko-raziskovalnega centra, Banka Slovenije

Arjana Brezigar je direktorica Analitsko raziskovalnega centra, ki je eden izmed ključnih oddelkov Banke Slovenije. Slednji skrbi za analizo ekonomskih dogajanj ter ekonomskih politik, izdeluje ekonomske napovedi; prav tako je odgovoren za proučevanje denarne politike, raziskave na področju centralnega bančništva ter objavo in promocijo znanstvenih prispevkov. Arjana Brezigar je tudi izredna profesorica in koordinatorica dodiplomskega študijskega programa Matematika v ekonomiji in financah na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo na Univerzi na Primorskem. V preteklosti je bila nosilka in predavateljica številnih dodiplomskih in podiplomskih predmetov s področja makroekonomije, mikroekonomije, financ, finančnih trgov in ekonometrije. Njena glavna področja raziskovanja vključujejo makroekonomijo, finance ter uporabno ekonometrijo. Arjana Brezigar je avtorica in soavtorica številnih člankov objavljenih v priznanih mednarodnih in domačih revijah; prav tako je tudi recenzent v mednarodnih revijah ter urednik domačih publikacij. Tekom let je bila članica številnih mednarodnih in domačih strokovnih teles. Kot predstavnica Banke Slovenije je trenutno članica Odbora za denarno politiko ECB ter članica Raziskovalne skupine ECB, znotraj BS pa je Arjana Brezigar predsednica Komisije za raziskovalno dejavnost in članica Investicijskega odbora. V svoji dosedanji karieri je sodelovala na številnih domačih in mednarodnih, tako akademskih, kot strokovnih projektih, s področja makroekonomije, makroekonomskega modeliranja, monetarne analize ter finančnih modelov.

Kaj je potrebno, da nabava preseže pričakovanja v teh časih (pogled CEO-ja)

Na naših trgih doživljamo nestanovitnost oziroma volatilnost brez primere. Moramo se prilagoditi in preiti od koledarsko usmerjene nestanovitnosti k upravljanju tržnega cikla. Prvi dejavnik uspeha v preteklosti, tako pomembna »optimizacija procesa« je manj uspešna od »optimizacije časa na kraju samem«. Prvič  v zgodovini imajo napovedi nabave glavni vpliv na prodajne napovedi. Nabava se lahko razvije v še pomembnejše gonilo splošnega poslovnega uspeha, če je pripravljena izvesti potrebno preobrazbo. Preobrazba je lahko uspešna s pravimi ljudmi, s popolnim krmiljenjem, in miselnostjo naravnano v  preobrazbo.