Alenka Valenčič Butinar

Članica Strokovnega Sveta ZNS

Alenka Valenčič Butinar, je strokovnjakinja s področja vodenja oskrbnih verig z večletnimi izkušnjami. Celovit pogled na proces oskrbne verige z osebnim vodilom poenostavljanja (angl.»keep it smart and simple«) in ciljno usmerjenostjo, ji omogoča učinkovito implementacijo rešitev v praktično izvajanje. Aktivno vključevanje v raziskave o novih poslovnih priložnostih, vodenje različnih projektov, skrb za optimizacijo procesov, reorganizacija in uvajanje sprememb, so samo nekateri od izzivov, ki jih je v svoji karieri uspešno izpeljala. Ves čas se je strokovno izobraževala na različnih področij in krepila osebnostne kompetence (osebna rast, pogajanja, upravljanje odnosov, prodajanje rešitev, vodenje in motiviranje zaposlenih, NLP, reorganizacija in obvladovanje sprememb). Nenehno sledenje in težnja po spremembah v »VUCA svetu« je motivator za uvajanje sprememb na vseh področjih njenega življenja.

Katalog standardnih delovnih mest v nabavi

Združenje nabavnikov Slovenije bo prvič javno predstavilo Katalog standardnih delovnih mest v nabavi, ki temelji na mednarodno usklajenih standardih IFPSM (International Federation of Purchasing and Supply Management).Gre za prvi mednarodno primerljiv in poenoten dokument opisov in nazivov delovnih mest nabavne stroke v Sloveniji, namenjen vodjem, organizatorjem nabavnih procesov pri kreiranju organigramov in kadrovskim službam pri vrednotenju. S predstavitvijo in promocijo Kataloga standardih delovnih mest skušamo v nabavni proces v Sloveniji vpeljati poenoteno poimenovanje in vsebino delovnih mest. Dokument je osredotočen na strukturiranje vsebine delovnih mest operativne, taktične in strateške nabave. Upošteva lestvico napredovanj in odgovornosti od operativne izvedbe do najvišjega nivoja vodenja procesa nabave.