Aleksander Bastl

Direktor, Bass d.o.o.

Njegovo izvrstno poznavanje programskih rešitev in razvojnih orodij, odlično znanje s področja poslovne informatike in optimizacijskih problemov, dobro poznavanje zakonodaje s področja poslovanja mu nudijo nepremagljivo oporo pri organizaciji in vodenju celotne družbe BASS d.o.o., ki skrbi za celovite digitalne rešitve podjetij.

Kaj je potrebno, da nabava preseže pričakovanja v teh časih (pogled CEO-ja)

Na naših trgih doživljamo nestanovitnost oziroma volatilnost brez primere. Moramo se prilagoditi in preiti od koledarsko usmerjene nestanovitnosti k upravljanju tržnega cikla. Prvi dejavnik uspeha v preteklosti, tako pomembna »optimizacija procesa« je manj uspešna od »optimizacije časa na kraju samem«. Prvič  v zgodovini imajo napovedi nabave glavni vpliv na prodajne napovedi. Nabava se lahko razvije v še pomembnejše gonilo splošnega poslovnega uspeha, če je pripravljena izvesti potrebno preobrazbo. Preobrazba je lahko uspešna s pravimi ljudmi, s popolnim krmiljenjem, in miselnostjo naravnano v  preobrazbo.