Nabavna konferenca 2018


10. in 11. maj 2018


Portorož, Slovenija

GH Bernardin


Hvala, ker ste bili z nami!

Vabimo vas, da se nam pridružite na Nabavni konferenci 2019, 9. in 10. maja 2019 v Portorožu!KONFERENČNO e-GRADIVO


e-anketNI vprašalnik o KONFERENCI

E-ANKETA


NABAVA PRIHODNOSTI

Pridružite se nam na osrednjem letnem srečanju
nabavnih managerjev v Portorožu!


Nabavni managerji - 10. in 11. maja 2018 bo potekalo vaše osrednje letno srečanje - že 17. Nabavna konferenca 2018 z vedno aktualnimi temami s področja nabavnega managementa.


OSREDNJE TEMATIKE:

Vplivi globalnih trendov NA NABAVO
Upravljanje tveganj
Kontroling in analiza podatkov
Napredne tehnologije
SODOBNA ORGANIZACIJA NABAVE
Pogajanja


Shranite si datum Nabavne konference 2018 in si rezervirajte čas za udeležbo ter druženje s kolegi!

PROGRAM


10. MAJ 2018

8:00 - 9:00

Sprejem udeležencev

9:00 - 9:15

Otvoritev konference in pozdravni nagovori

VPLIVI GLOBALNIH TRENDOV
9:15 - 10:45

Nabava prihodnosti: bomo strateški ali pa nas ne bo? *

Bernard Gracia, dekan in direktor, EIPM, The European Institute of Purchasing Management, Francija

• Kaj se na področju nabavne oskrbne verige ne spreminja?
• Zakaj se nabava drastično spreminja in se še bo spreminjala v prihodnjih letih?
• Kateri so glavni vzvodi sprememb v prihodnjih letih (Internet Of Things, Big Data…)?
• Katere so ključne spremembe v nabavi in oskrbnih verigah?
• Katere kompetence bomo potrebovali za prihodnost?
• Kako jih bomo pridobili in ocenili?

10:45 - 11:15

Odmor za kavo in druženje

11:15 - 12:00

Nabava prihodnosti *

Dr. Marcell Vollmer, višji podpredsednik, izvršni direktor za digitalno poslovanje, SAP Ariba, Nemčija

V prispevku bo predstavljeno, kako digitalna ekonomija revolucionarno spreminja proces nabave od povpraševanja do plačila in poslovne modele kot take. Izmenjali bomo poglede na inovacije kot so umetna inteligenca, Blockchain, »machine learning«. Nove aplikacije, vključno z Vodeno nabavo vas bodo navdihnile, da razmišljate o novih načinih kako lahko povečate vrednost v nabavi v prihodnosti. Dr. Vollmer je v bivši vlogi direktorja nabave v SAP za Jugovzhodno Evropo, transformiral nabavo v strateško funkcijo, vodeno z globalnim servisnim centrom, ki obvladuje celoten proces nabave z enim globalnim procesom od povpraševanja do plačila.

12:00 - 12:45

»Nakup boljšega sveta« z ISO 20400! *

Karin (K.) van Ijsselmuide, predsednica “ISO 20400 committee NEN – Standard body The Netherlands”, Nizozemska

ISO 20400 je prvi mednarodni vodilni standard za trajnostna naročila. V prispevku bodo predstavljene osnove smernice ISO 20400, ki vključujejo tudi t.i. »Nizozemsko kolo« - Dutch whell. Model predstavlja medsebojno vplivanje med trajnostnimi idejami in politikami, politikami trajnostne nabave in strategijami (»Dutch Wheel 1«) in dejanskim procesom nabave (»Dutch Wheel 2«). Kolesa so povezana in se nenehno vrtijo, kar ponazarja neprekinjen pretok med politiko in praktično uvedbo trajnostne nabave.

12:45 - 14:00

Odmor za skupno kosilo

UPRAVLJANJE TVEGANJ
14:00 - 15:00

Upravljanje z nestanovitnimi blagovnimi trgi *

Søren Vammen, izvršni direktor Kairos Commodities in izvršni direktor DILF (The Danish Purchasing & Logistics Forum), Danska

Napačne odločitve o nakupu blaga lahko zmanjšajo profitne marže, zmanjšajo denarne tokove in poslabšajo dolgoročne odnose z dobavitelji in kupci. Razumevanje in poznavanje trgov blaga omogoča organizacijam boljše odločitve, glede časa ter količine nakupov in boljše priprave na pogajanja z dobavitelji in kupci. To velja za neposredne nabave tako blaga kot polproizvodov.

15:00 - 15:30

Tveganja v nabavi - Ali se lahko nabavnim tveganjem popolnomaizognemo? Kako jih zmanjšati in obenem ne izgubiti konkurenčnosti? Primeri iz prakse

Uroš Primožič, Skupina Helios

Brez tveganj v poslovnem svetu enostavno ne gre. Redko se tveganjem lahko izognemo, morda pa jih lahko zmanjšamo ali delno prenesemo na druge. Vsekakor pa se moramo teh tveganj zavedati , jih sprejeti ter ustrezno ukrepati. V prispevku bo predstavljenih nekaj konkretnih primerov, ki so nedavno okarakterizirali premazno industrijo ter kako smo na njih odgovorili. Morda so zaključki iz teh specifičnih primerov uporabni tudi širše, v drugih okoljih in prihodnjih podobnih primerih.

15:30 - 16:00

Odmor za kavo in druženje

UPRAVLJANJE PODATKOV IN NAPREDNE TEHNOLOGIJE
16:00 - 16:30

Nabava in kontroling: Merjenje različnih vrst prihrankov v nabavi

Marko Derča, A.T. Kearney Svetovanje d.o.o.

Cilji v nabavi so tako kvalitativni kot tudi kvantitativni, pri čemer je večina kvantitativnih osredotočenih na optimizacijo zunanjih stroškov. Pri preverjanju učinkovitosti postopka nabave sta funkciji nabave in kontrolinga pogosto v neskladju zaradi različnih pogledov ter zornih kotov. Na podlagi nabavnih kategorij in nabavnih procesov, se uporabljajo različne metode prepoznavanja/merjenja prihrankov, pri čemer se vsi ne odražajo v finančnih izkazih.

16:30 - 17:00

Kontroling v nabavi

Petra Lovrin, Danfoss Trata, d.o.o.

17:00 - 17:15

Odmor za kavo in druženje

17:15 - 17:30

PMI indeks Slovenija – sporočilna vrednost

Uroš Zupančič, Adria Mobil, d.o.o.

PMI Slovenija merimo v Sloveniji že od maja 2014. V tem času se je pokazal kot relevanten pokazatelj stanja v gospodarstvu in slovenski ekonomiji. Lahko rečemo, da postaja vse pomembnejši kazalnik, ki ga uporabljajo in gledajo ne samo podjetja v Sloveniji, temveč tudi uradne institucije v Sloveniji. PMI je namreč eden od ključnih makroekonomskih sodobnih kazalcev, ki ga ustvarjajo nabavniki. S tem dajemo nabavniki tudi svoj prispevek makroekonomskemu zdravju in kondiciji Slovenije in opravljamo svojo družbena odgovornost na katero smo lahko upravičeno ponosni.

17:30 - 17:50

Pomen veriženja blokov v nabavnem procesu

Dejan Podgoršek, IBM Slovenija, d.o.o.

Tehnologija veriženja blokov (blockchain) se dandanes že uporablja na različne načine. Najbolj odmevna je na področju kripto valut. Vedno pogosteje jo srečujemo tudi na poslovnih področjih, kjer deluje brez kriptovalut in dodaja zaupanje v poslovanje med različnimi podjetji. Omogoča tudi avtomatizacijo poslovnih procesov med podjetij in tako izredno pohitri nabavo, logistiko, financiranje, zavarovanje, ... ker vse poveže v eno celoto. IBM Blockchain tehnologija temelji na odprtokodni rešitvi Hyperledger in je namenjena poslovni rabi. Ogledali si bomo tudi nekaj primerov iz prakse.

NABAVNI MANAGER LETA
17:50 - 18:10

Podelitev priznanja Nabavni manager 2018

VEČERNO DRUŽENJE
20:30

Coctail party v klubu News Cafe

11. maj 2018
SODOBNA ORGANIZACIJA NABAVE
9:00 - 9:45

Organizacija nabave za prihodnost *

Jan van der Oord, AT Kearney, Nizozemska

Kako se nabavni managerji soočajo z izzivi in pričakovanji, kako voditi nabavo prihodnosti?
Kako si pridobijo in hranijo svoj "sedež za mizo"?
Na kaj se voditelji osredotočajo in kaj vidijo kot ključne komponente odličnosti v nabavi?
Kako se odzivajo na obete in resničnost digitalne nabave?
Na vsa ta vprašanja bomo odgovorili v prispevku.

9:45 - 10:15

Hidria na poti sodobne nabave skozi proces digitalizacije

Irena Rimac Gaspari, Hidria d.o.o.
Andraž Roglič, Hidria d.o.o.

Optimizacija procesov v nabavi Hidrie temelji na učinkovitem upravljanju z blagovnimi skupinami ob podpori lastnih, naprednih informacijskih rešitev. Poseben poudarek namenjamo inovativnim pristopom, ki zagotavljajo hitro izmenjavo informacij znotraj nabavne verige, »on line« kazalnike uspešnosti nabavnega procesa ter podpirajo proces razvoja dobaviteljev.

10:15 - 10:45

Odmor za kavo in druženje

POGAJANJA
10:45 - 11:30

Psihologija napak, ki jih delamo pri nabavnih pogajanjih

Rudi Tavčar, MBA, dipl. psiholog, Pogajalska Akademija

Največ napak zagrešijo tisti, ki so najbolj prepričani vsvoj prav. Zakaj? Ker ne vidijo nobene druge opcije, ker so prepričani, da sonezmotljivi, ker že od nekdaj tako delajo in je vedno delovalo, ker imajo doberobčutek, ker drugače ne gre, ker so to že poskusili pa ni šlo, ker, ker, ker…Razlogov najdemo na tisoče in mnogi so lahko celo zelo močni. Toda pogosto sezgodi, da nam naš um nagaja in da so na videz logične in racionalne odločitve,ki jih delamo v nabavnih pogajanjih, popolnoma ali vsaj do neke mere napačne.Pogosto se za njimi skrivajo naša čustva, vzorci, prepričanje, logične napakein druga iracionalna »šara«. Toda ta del našega uma dela življenje zanimivo,zabavno in pestro. Žal pa včasih tudi drago. Kako prepoznati iracionalnosti vnašem poslovnem obnašanju, da si ne bomo kot nabavniki preveč podražili našegaživljenja in dela pa da bo v življenju še vedno dovolj soka in zabave?

11:30 - 12:00

Pogajalska praksa v podjetju Arcont d.d. Gornja Radgona

Mag. Vesna Svenšek, Arcont, d.d. Gornja Radgona

• Pogajalski okvirji in značilnosti organizacijske strukture nabavnega tima Arcont znotraj korporativne nabave
• Pogajanja znotraj in zunaj podjetja kot posledica interakcija nabave z drugimi službami in sestrskimi podjetji
• Priprave na pogajanja: tržne analize, priprava podatkov, definiranje ciljev, opredelitev vlog v pogajalski skupini
• Pogosto uporabljene pogajalske tehnike s primeri
• Merjenje pogajalskega uspeha: kako se dosežen uspeh analiza in komunicira znotraj kooperativne nabave

12:00 - 12:45

Odmor s prigrizkom

12:45 - 13:15

Pristopi in strategija k nabavi energentov v družbi BTC d.d.

Mag. Janez Povše, BTC d.d.

Pravilni pristop k nabavi energije ter razumevanje dogajanja na globalnih in regionalnem energetskem trgu je ključnega pomena za pravilno odločitev ob nabavi energentov in pomembno vpliva tudi na stabilno poslovanje podjetja, saj v storitveni dejavnosti upravljanja z nepremičninami, poraba energentov predstavlja v strukturi poslovnih odhodkov skoraj največji delež. Iz tega razloga je nabava energentov ter njihova racionalna raba ena od boljših priložnosti pri racionalizaciji poslovanja podjetja v naši panogi.

13:15 - 13:45

Grenkoba in sladkosti nabave IT rešitev

Mag. Vlado Prosenik, SIJ d.d.

ZA ZAKLJUČEK:
13:45 - 14:30

Kako pravilno prebrati sogovornika in mu z lahkoto prodati svoje ideje?

Edvard Kadič, strokovnjak na področju komunikacije in osebnostnega razvoja

Splošno znano dejstvo je, da večina naše komunikacije poteka neverbalno tj. predvsem preko govorice telesa in uporabe glasu.
Pa vendar, kam naj gledamo, kako naj poslušamo in kako naj si pravilno razlagamo neverbalne signale?
Na predavanju se bomo seznanili z nekaj uporabnimi in konkretnimi napotki za pravilno razlago, ne bomo pa izpustili tudi nekaj trikov,
kako neverbalno razorožiti sogovornika in mu z lahkoto prodati svoje ideje.

IDEJE ZA PRENOS V PRAKSO
14:30 - 15:30

Delo v skupinah - priprava in predstavitev zaključkov

Prispevek bo potekal v angleškem jeziku.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu.

ZAKAJ NA KONFERENCO


Vrhunska predavateljska zasedba

Svoje znanje in izkušnje bodo podelili tako tuji kot domači priznani strokovnjaki s področja nabave.

Aktualne teme

Konferenca prinaša obilo aktualnih tem s področja nabavnega managementa, najnovejše trende in primere dobrih praks.

Odlična družba

Izkoristite odlično priložnost za izmenjavo izkušenj in dobrih praks, srečanje s kolegi in za navezovanje novih poslovnih stikov na osrednjem tradicionalnem srečanju nabavnih managerjev.

PREDAVATELJI

 
Bernard Gracia

Dekan in direktor, EIPM, The European Institute of Purchasing Management

Je soustanovitelj Evropskega inštituta za nabavo (The European Institute of Purchasing Management - EIPM). Deluje predvsem kot svetovalec za strateški management multinacionalnim družbam kot so ArcelorMittal, Axa, Bayer, DuPont, Ferrero, Michelin, Nokia, ThyssenKrupp, Valeo, Volvo…

Vodi usposabljanja in predava na konferencah po vsem svetu ter razvija raziskovalno dejavnost med različnimi univerzami in podjetji, predvsem s področja korporativnih nabavnih strategij, organizaciji nabave, ustvarjanja dodane vrednosti nabave, kompetenc in modela odličnosti.

Kot direktor EIPM je leta 1991 uvedel prvi MBA program na svetu, specializiran za nabavni management, leta 1993 pa prvo evropsko okroglo mizo za Senior Executives. Skrbel je za širjenje EIPM po vsem svetu.

V 70. letih je sodeloval pri uvajanju prvega podiplomskega programa na področju nabave na svetu (M.A.I. - Master Industrial Purchasing na Bordeaux Business School).

 
Karin van Ijsselmuide

Predsednica “ISO 20400 committee NEN – Standard body The Netherlands”

Kot predsednica nizozemskega odbora za standardizacijo ISO 20400 Trajnostna naročila zastopa interese IFPSM (International Federation purchasing and suplly management) na vseh mednarodnih srečanjih za projekt ISO-20400 2013-2017. Za ta prispevek je prejela priznanje “Resistant hero”.

Je managerka znanja in trenerka pri NEVI (Dutch Association for Purchasing and Supply management). Je strokovnjakinja za strateško nabavo, javna naročila, družbeno odgovornost organizacij in trajnostna naročila. Sodeluje v različnih nacionalnih projektih in v ta namen razvija različna orodja.

 
Dr. Marcell Vollmer

Senior Vice President, izvršni direktor za digitalno poslovanje, SAP Ariba

V družbi SAP je zavzemal različne vodilne funkcije, vključno z vlogo izvršnega operativnega direktorja za SAP Ariba, v vlogi katerega je sodeloval za zagon SAP Ariba znotraj večje skupine SAP. Pred tem je bil direktor nabave za SAP, odgovoren za globalna naročila.

 
Søren Vammen

Izvršni direktor Kairos Commodities in izvršni direktor DILF (The Danish Purchasing & Logistics Forum)

V vlogi izvršnega direktorja Kairos Commodities sodeluje pri celostni nadgradnji možnosti upravljanja s tveganji pri blagovnih nakupih v številnih vodilnih podjetjih.

Søren že skoraj dve desetletji sodeluje pri razvoju nabavne funkcije in razvoja človeških virov na področju nabavnega managementa. Bil je tudi intenzivno vključen v programe preoblikovanja nabavne funkcije v številnih globalnih podjetjih.

Ima magisterij s področja organizacijskega vedenja in psihologije na Copenhagen Business School.

 
Uroš Primožič

Direktor nabave Skupine Helios, Nabavni manager 2017

Helios je del japonskega Kansai Paint. V globalni nabavni organizaciji Kansaia je zadolžen za koordinacijo nabave v regiji EMEA (Europe, Middle East, Africa), tudi z dodatnimi zadolžitvami za nekatere surovine na globalnem nivoju.

Lansko leto je prejel priznanje Nabavni manager 2017.

 
Marko Derča

Podpredsednik, AT Kearney

Kot član ožjega vodstva vodi ekipo za digitalne in informacijske tehnologije na nivoju Vzhodne Evrope ter ekipo za energetiko in telekomunikacije v JV Evropi.

V A.T. Kearney-u je v svoji 10 letni karieri vodil projekte na različnih strateških temah s fokusom na digitalni strategiji, projektih združevanja podjetij in strateških transformacij.

 
Uroš Zupančič

Vodja projekta, Sektor Nabava, Adria Mobil, d.o.o.

Že celo profesionalno pot se ukvarja s področjem nabave. V svoji karieri je veliko časa namenil izboljšanju procesov nabave, vodenju različnih projektov odličnosti nabavne in oskrbne funkcije in implementaciji novih načinov dela in metod ter pisanju različnih člankov na temo nabave, povezovanja in vodenja.

Svoje znanje in izkušnje deli in poglablja z aktivnim sodelovanjem in udejstvovanjem v Združenju nabavnikov Slovenije, katerega strokovni član je in v imenu ZNS izračunava proizvodni Purchasing Managers Index za Slovenijo. Hkrati je urednik e.časopisa Nabavnik.si.

Študij je zaključil na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, magistrsko delo napisal s področja obvladovanja stroškov nabave s poudarkom na strateških dobaviteljih in opravil specializacijo iz nabave na Poslovni šoli Bled (IEDC).

 
Dejan Podgoršek

IBM Software Channel Technical Leader, CEE, IBM Slovenija, d.o.o.

Njegova vloga je vodenje tehnične prodaje IBM programske opreme poslovnim partnerjem v regiji CEE. Leta 2013 se je pridružil IBM skupini za razvoj poslovanja in prevzel vodenje IBM Inovacijskega centra v Ljubljani, kjer se je razvil tudi ekosistem na področju rešitev za Industrijo 4.0.

IBMu se je pridružil leta 1992 kot AIX sistemski inženir. Nato je prevzel prodajo strojne opreme in postal tudi direktor prodaje strojne opreme. V letu 2010 je prevzel internacionalno vlogo kot vodja iniciativ rasti.

 
Jan van der Oord

Partner, AT Kearney

Ima več kot 30-letne izkušnje kot svetovalec in v industriji, s fokusom na poslovno odličnost – v prodaji, proizvodnji, dobavnih verigah in nabavi. Po delovanju na Nizozemskem in v Nemčiji je začel delati v JV Evropi, kjer podjetjem pomaga postati konkurenčnejši in se pripravljati na nove trge.

Leta 2014 se je pridružil AT Kearney Benelux. Študiral je na univerzi v Groningenu na Nizozemskem. Diplomiral je iz poslovne ekonomije, smer Finance & Marketing. Je tudi avtor publikacij o izboljšanju učinkovitosti, operativne odličnosti in prestrukturiranju.

 
Irena Rimac Gaspari

Direktorica korporativne nabave, Hidria d.o.o.

Leta 2009 se je vključila v delo na področju Korporativne nabave Hidrie, kjer še danes opravlja delo Direktorice korporativne nabave. Leta 2005 je v Hidrii Rotomatiki prevzela vodenje livarne aluminijastih odlitkov. Leta 2008 se je podala v komercialne vode, ob širitvi Hidrine proizvodnje aluminijastih odlitkov na koprsko lokacijo je prevzela vodenje nabave.

 
Andraž Roglič

Vodja področja informacijskih sistemov, Hidria d.o.o.

Zaključil je Fakulteto za organizacijske vede Kranj, Informatika v organizaciji in managementu. Svojo poklicno pot je začel kot Tehnik v raziskovalnem laboratoriju Instituta Jožef Štefan, nato pa je deloval kot Vodja projektov informacijskih sistemov v Hidrii. Od leta 2014 je Vodja področja informacijskih sistemov.

 
Rudi Tavčar

MBA, dipl. univ. psiholog, strokovnjak za pogajanja

V slovenskih in mednarodnih podjetjih vodi izobraževalne seminarje in delavnice o poslovnih pogajanjih, komuniciranju, reševanju konfliktov in kot trener programe za usposabljanje mediatorjev državah Jugovzhodne Evrope. Je avtor več kot 50 člankov in knjige Psihologija pogajanj.

Večji del svoje poslovne poti je posvetil tržnim raziskavam, marketingu in vodenju kot solastnik in direktor podjetja Gral Marketing in kasneje Gral Iteo. Sam ali prek podjetja je vodil ustanovitve ali preoblikovanje 11 podjetij.

 
Mag. Vesna Svenšek

Vodja nabave, Arcont d.d. Gornja Radgona

Ukvarja se s strateškim načrtovanjem nabave, strateškimi pogajanji, sklepanjem pogodb in obvladovanje nabavnih tveganj. Je dobitnica priznanja Nabavni manager 2015. Leta 2009 je postala članica Nabavnega tima avstrijske poslovne skupine Containex, v lasti LKW Walterja iz Wiener Neudorfa v Avstriji.

Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in magistrirala na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru.

V Arcont d.d. se je zaposlila 1993, kjer sedem let delala kot komercialistka zunanje trgovine, leta 2001 papostala Vodja nabave.

Leta 2010 je začela predavati na Višji strokovni šoli Ekonomske šole Murska Sobota predmet Nabava, in hkrati deluje kot članica Strateškega sveta Višje strokovne šole Murska Sobota.

 
Mag. Janez Povše

Direktor Enote za energetski management in tehnične zadeve, BTC d.d.

V podjetju je vzpostavil strategijo ravnanja z energijo in skrbi za izvajanje projektov OVE in URE ter racionalizacijo rabe energije in vplivov na okolje. Delo na tem področju zajema tudi vzdrževanje in izvajanje investicijskih projektov.

Podjetje ima certifikat za ISO 14001 za sistem ravnanja z okolje ter je med prvimi v Sloveniji pridobilo tudi certifikat 50001 za sistem upravljanja z energijo.

Diplomiral je iz energetike in procesnega strojništva leta 1999 na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani in se istega leta zaposlil na področju zastopanja in projektiranja sistemov ogrevanja, hlajenja in prezračevanja (HVAC). Magistrski študij poslovodenja in organizacije je zaključil leta 2007 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

 
Mag. Vlado Prosenik

SIJ d.d.

Izkušnje plemeniti z vodenjem in svetovanjem na področju nabave v sektorjih financ, storitev, trgovine, industrije, … Od samega začetka profesionalne poti je še posebej povezan z nabavo IT rešitev in z IT rešitvami, ki so nabavi v pomoč.

 
Edvard Kadič

Strokovnjak na področju komunikacije in osebnostnega razvoja

V Sloveniji velja za enega najprepoznavnejših strokovnjakov na tem področju. Pogosto je vabljen kot strokovni komentator v slovenske medije, z neverbalno komunikacijo pa se načrtno ukvarja že preko 20 let. Še posebej z njeno uporabo v namene manipulacije tako v poslovnem kot zasebnem okolju.

Pogajanja, zapeljevanje, prodaja... K interpretaciji govorice telesa pristopa skozi povezovanje znanstvenih dognanj z lastnimi bogatimi izkušnjami v pogajanjih na vseh celinah sveta.

Vsakoletna Nabavna konferenca se z zanimivim programom - kombinacijo teorije in primerov iz praks, uvršča ob bok podobnim dogodkom v tujini. Poleg novih idej, ki jih vedno prinesemo s konference, je spoznavanje kolegov s podobnimi izzivi in izkušnjami morda še dragocenejše. Rezervacija spomladanskega termina za Nabavno konferenco je takorekoč obvezna!
Uroš Primožič Direktor nabave Skupine Helios in Nabavni manager 2017
Networking, networking, networking, med in po konferenci. In veliko novih, iskrivih idej, ki me razbremenijo od dnevnih obveznosti in urgenc, ki so nabavi kot delu oskrbnega procesa lastne. Idej, ki mi dajo vpoglede v orodja, rešitve in spremembe za prihodnje obdobje. To so trenutki, ki me napolnijo z novo energijo za doseganje ciljev in za zmagovanje v izzivih, ki jih imam na področju nabave in širše oskrbnih procesov. Pomemben je tudi izbor nabavnika leta, ker z njim prepoznavamo posameznike, ki dajejo velik doprinos nabavni funkciji in jo vzpostavljajo kot eno od ključnih strateških funkcij podjetja.
Marko Lekše Izvršni direktor nabave, Adria Mobil, d. o. o. in Nabavni manager 2014
Nabavna konferenca je odlična priložnost za spoznavanje trendov ter dobrih praks v nabavi, tako doma kot v tujini. Zanimive teme in odlični predavatelji so garancija, da boste nadgradili svoja znanja in dobili nove ideje za svoje delo. Seveda pa je konferenca tudi priložnost za druženje in izmenjavo informacij med kolegi, ki imamo podobne izzive. Se vidimo maja v Portorožu!
Luka Rutar Direktor projektne pisarne, Danfoss DHS, DEN-CTR in NRE
Nabavna konferenca, kot eden največjih dogodkov za nabavnike, je odlična priložnost in definitivno pravilna izbira za nabavnika, ki želi pridobiti nova znanja. Ker v poslu vedno potrebujemo nekaj več, nekaj novega, drugačnega in stremimo k svežim in kvalitetnim informacijam, je program konference vedno zasnovan tako, da domov odidemo polni novih idej in zamisli kako bomo to uveljavili v praksi. Izmenjava dobrih praks, delitev izkušenj z ostalimi ''so – nabavniki'' ter nova znanja ostalih predavateljev in udeležencev nam lahko izjemno koristijo pri naših poslovnih odločitvah. Poleg strokovnega znanja, ki ga pridobim na konferenci, vedno odnesem s seboj ogromno pozitivne energije in ta vrednost me še dodatno motivira in me navdaja z veseljem do tega kar delam.
Barbara Šmalc Nabavna managerka 2009

KOTIZACIJE

FOTOUTRINKI 2017