Motiviranje nemotiviranih

22. MAJ 2018

OD 9. DO 15. URE

Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

KAKO MOTIVIRATI NEMOTIVIRANE

Če vprašamo vodje, kaj najbolj motivira ljudi, bodo rekli denar, možnosti napredovanja, različne ugodnosti in več prostega časa. Če isto vprašanje postavimo zaposlenim, njihov odgovor ne bo enak. Na presenečenje vodij, jih denar v povprečju postavi šele na četrto ali peto mesto. Zakaj zaposleni vodji razlagajo, da so nezadovoljni s plačo, če to v resnici ni njihov glavni motivator?


Veliko ljudi je nizko motiviranih, delajo samo do točke, da dosežejo nagrado ali ugodnost, več pa ne. Ko jo dosežejo, ostanejo na določenem nivoju produktivnosti, čeprav bi lahko dosegli več.


Kaj lahko naredimo, ko nimamo možnosti finančnega stimuliranja, zagotavljanja nenehnih izzivov pri delu, vključevanja zaposlenih v odločanje o svojem delu, možnosti za razvoj in napredovanje in drugih standardnih motivacijskih mehanizmov? In kako motivirati zaposlene, ki so na minimalni plači in se borijo za eksistenco?


Mnogo managerjev in vodij se sprašuje zakaj njihovi sodelavci ne doseže želene produktivnosti, kljub temu da meritve organizacijske klime kažejo dobre rezultate. Zaposleni so zadovoljni s pogoji dela, plačnim sistemom, sistemom nagrajevanja in napredovanja, vendar prave zagnanosti ni.


Po Gallupovih raziskavah je eden od štirih zaposlenih delavno zavzet. Ostali so nezavzeti ali aktivno nezavzeti. Kako spodbuditi zaposlene, da bodo delali več in bolje, je ključno vprašanje vodstva, saj je od pripravljenosti zaposlenih odvisna poslovna uspešnost organizacije. Kako povezati cilje organizacije s cilji in potrebami posameznika ter dvigniti motivacijo? Spoznajte psihološko ozadje motivacije vaših zaposlenih in oblikujte nove motivacijske mehanizme prilagojene vašemu delavnemu okolju na praktični delavnici.


Program poteka v obliki interaktivne izobraževalno-svetovalne delavnice z aktivnim sodelovanjem udeležencev, delom na primerih iz prakse, praktičnimi vajami in treningom.


Zaradi interaktivnega dela na delavnici je število udeležencev omejeno. Prednost bodo imeli tisti, ki se bodo prijavili prej.


Program poteka v obliki interaktivne izobraževalno-svetovalne delavnice z aktivnim sodelovanjem udeležencev, delom na primerih iz prakse, praktičnimi vajami in treningom.


Zaradi interaktivnega dela na delavnici je število udeležencev omejeno. Prednost bodo imeli tisti, ki se bodo prijavili prej.Program

KAJ SE BOSTE NAUČILI?

 • kaj je tisto kar ljudi motivira k delu
 • univerzalni in individualni motivi za delo
 • nemotivirani sodelavci – kako jih prepoznamo
 • motivacijski intervju – kako ugotoviti vzroke za nemotiviranost
 • kako motivirati sodelavce usmerjene na doseganje ciljev in tiste, ki so usmerjeni v opravljanje nalog
 • skriti motivatorji – 5 tipov sodelavcev
 • kako odkrijemo skrite motivatorje
 • motivacijski miti – ali res pravilno razumemo motivacijo
 • zakaj korenček in palica pogosto nista učinkovita in posebne okoliščine v katerih delujeta
 • škoda nepravilnega nagrajevanja
 • kako povečati učinkovitost pri nezanimivem in rutinskem delu
 • na kakšen način lahko vzpostavite boljše pogoje za motivacijo v vašem delovnem okolju

..IN ŠE VEČ

 • učinkovite tehnike za dvig motivacije delovnega tima
 • kako resonančno vodenje poveča zavzetost
 • teorija jaza – odnos med pojmovanjem samega sebe in učinkovitostjo
 • 10 načinov kako motivirati nemotivirane
 • motiviranje generacije y

CILJI PROGRAMA

Udeleženci delavnice boste spoznali:


 • kako spodbuditi zaposlene, da bodo delali več in bolje
 • kako dvigniti motivacijo
 • kako povezati cilje organizacije s cilji in potrebami posameznika
 • psihološko ozadje motivacije vaših zaposlenih

za koga je DELAVNICA primerNA

 • za vodstvene delavce
 • direktorje
 • kadrovike
 • projektne vodje

PredavateljICA

 
MAG. FRANKA BERTONCELJ

Magistra priholoških znanosti

Magista psiholoških znanosti z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije in samostojna svetovalka za izbiro, razvoj ter izobraževanje zaposlenih.

Več ...

Vodi delavnice, treninge in coaching za vodje ter zaposlene, sodeluje s podjetji in organizacijami pri izvedbi organizacijskih ter tržnih raziskav, ukvarja pa se tudi z individualnim psihološkim svetovanjem za posameznike. Uporablja pretežno metode transakcijske analize, vedenjsko-kognitivni pristop in nove principe pozitivne psihologije.

Prijava in kotizacija

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850
(NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 4248-matična št. plačnika.

Planet GV

Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana 

Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

Prijavite se na naše e-novice