Merjenje učinkov izobraževanja

20. MAREC 2019

OD 9. DO 16. URE

Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

MERJENJE UČINKOV IZOBRAŽEVANJA

"Podjetja, ki vlagajo v izobraževanje in usposabljanje več kot 1% od prodajnih prihodkov, dosegajo za 50% višjo dodano vrednost na zaposlenega."
Iz raziskave: TOP 10 Izobraževalni management 2015


Znate izmeriti učinkovitost izobraževanja in usposabljanja?


Izobraževalna funkcija danes mora znati izmeriti učinke izobraževanja in dokazati, kako je izobraževanje prispevalo k uresničevanju organizacijskih ciljev!


Glavni cilj slehernega izobraževanja je povečanje osebne učinkovitosti zaposlenih. Gre za osnovno vprašanje, kolikšen del sprememb v poslovnem procesu in poslovni uspešnosti je povezan z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih.


Je večja prodaja rezultat izobraževanja in usposabljanja prodajalcev?

Je povečanje zavzetosti zaposlenih rezultat nedavnega usposabljanja vodij?


Lahko da, lahko pa, da so na to vplivali tudi drugi dejavniki. Kakorkoli že, izobraževalna funkcija mora znati to izmeriti, za kar pa potrebuje ustrezna orodja. Učinkovitost izobraževanja in usposabljanja se meri na 5 različnih ravneh in za vsako izmed teh ravni je stroka izobraževalnega managementa razvila svojstvena orodja, ki jih bomo predstavili na delavnici, njihova implementacija pa je odvisna od razvitosti izobraževalne in kadrovske funkcije v vaši organizaciji. Najvišjo, peto raven merjenja učinkovitosti izobraževanja, v praksi opravlja le 10 odstotkov organizacij.


Bodite med njimi tudi vi in s pomočjo celovitega merjenja učinkovitosti dokažite, da sta izobraževanje in usposabljanje še vedno najprepoznavnejša ukrepa organizacije za izboljšanje učinkovitosti zaposlenih!


Merite učinke izobraževanja in usposabljanja s smislom in za pravi namen!Merite učinke izobraževanja in usposabljanja s smislom in za pravi namen!
Program


1. Izobraževalna funkcija kot del strateške funkcije organizacije

2. Postavimo si prave cilje izobraževanja

3. Merjenje učinkovitosti izobraževanja v povezavi z izobraževalnimi cilji in nameni

4. Predstavitev modela '5 ravni merjenja učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja'

(raven zadovoljstva, raven znanja, raven vedenja, raven rezultatov - ROE, raven donosnosti - ROI)

5. Merjenje posamičnih ravni z uporabo sodobnih orodijCILJI PROGRAMA


  • Znati izmeriti ne le zadovoljstvo, ampak tudi znanje ter spremembe vedenja po izobraževanju.
  • Znati izmeriti rezultate spremenjenega vedenja v obliki učinkovitosti.
  • Bolje oblikovati cilje izobraževanja v povezavi z novim modelom merjenja učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja.
  • Izboljšati kakovost izobraževanja in usposabljanja.
  • Znati izmeriti dodano vrednost izobraževalne funkcije.


za koga je DELAVNICA primerNA

  • za strokovnjake za izobraževanje v organizacijah,
  • za strokovnjake za ravnanje z ljudmi pri delu,
  • za kadrovske strokovnjake,
  • za vodilne in vodstvene delavce,
  • za vse, ki se ukvarjate z izobraževanjem in ste v organizacijah odgovorni za to področje.

DODANA VREDNOST DELAVNICE


Udeleženci boste učinke izobraževanja izračunali na praktičnih primerih!
(V kolikor želite na delavnici uporabiti svoj primer, nam to predhodno sporočite in kontaktirali vas bomo.)


Udeleženci prejmete tudi primere vprašalnikov za merjenje učinkovitosti izobraževanja.

DODANA VREDNOST DELAVNICE


Udeleženci boste učinke izobraževanja izračunali na praktičnih primerih!
(V kolikor želite na delavnici uporabiti svoj primer, nam to predhodno sporočite in kontaktirali vas bomo.)


Udeleženci prejmete tudi primere vprašalnikov za merjenje učinkovitosti izobraževanja.

PredavateljICA

 
DR. DANIJELA BREČKO

Izvršna direktorica pri Sofosu, Inštitutu za izobraževalni management


Več kot 20 let deluje v praksi poslovnega izobraževanja in svetovanja. Redno raziskuje področje ravnanja z ljudmi pri delu. Več ...

Od leta 2015 je izvršna direktorica pri Sofosu, Inštitutu zaizobraževalni management. Doktorirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer si je predhodno pridobila znanstveni magisterij na področju osebnega razvoja odraslih. Poslovna znanja si je pridobivala v sklopu dodatnih izobraževanj kot je program General Management Program na IECD Bled.
Ima bogate praktične izkušnje zizobraževanjem odraslih, saj na tem področju deluje intenzivno že 20 let. Njena strokovna področjaso: osebni in karierni razvoj, osebna energija in energija organizacij,emocionalna inteligentnost in vedenjske kompetence, timsko delo, izobraževanje izobraževalcev in izobraževalnimanagement. Iz vseh zgoraj omenjenih področij tudi svetuje slovenskim in tujimpodjetjem kot tudi občasno predava študentom. V sklopu magistrskegaštudija Management vseživljenjskega izobraževanja vodi predmet: Izobraževanjein kadrovski management. Voditudi izbor TOP 10 Izobraževalni management, kjer preučuje vlaganja v izobraževanjev povezavi z uspešnostjo organizacije.

Prijava in kotizacija

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850
(NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 4318-matična št. plačnika.

Planet GV

Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana 

Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

Prijavite se na naše e-novice