KOMUNIKACIJA V ZDRAVSTVENI NEGI

15. oktober 2019

OD 9. DO 16. URE

Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

komunikacija v ZDRAVSTVENI NEGI – pridobite veščine za vodenje k pacientu usmerjene komunikacije

Ena od ključnih vrlin v odnosu medicinska sestra – pacient je zagotovo sposobnost učinkovite in empatične komunikacije. S pomočjo učinkovite komunikacije od pacienta hitreje zberemo vse ključne informacije, ki so potrebne za dobro informiranje ter potek obravnave in zdravljanja. Da pa bi ob tem s pacienti vzpostavili še zaupen odnos, je poznavanje različnih komunikacijskih tehnik in veščin aktivnega poslušanja nepogrešljivo.

Na delavnici boste spoznali veščine sporazumevanja in aktivnega poslušanja, ki jih bomo vpletli v procesni model "K pacientu usmerjena komunikacija". Prepoznali boste lasten model pogovora s pacientom in prepoznali področja za izboljšave.


Gre za procesni model, ki je praktično zasnovan model zdravstvenega komuniciranja in nas vodi od začetnega do končnega pozdrava. Zdravstveni delavci z modelom spoznajo vse faze pogovora, upravljanje z odprtimi in zaprtimi vprašanji, prepoznavanje socialnega konteksta, naslavljanje negotovosti in obvladovanje čustvenih stanj pacienta. Z uporabo procesnega komunikacijskega modela dosežemo učinkovito komunikacijo, zaradi katere so pacienti bolj zadovoljni, zdravstveno osebje pa celoviteje informirano o zdravstveni situaciji.


Komu je izobraževanje namenjeno?

Izobraževanje je namenjeno vsem zdravstvenim delavcem, še posebej:


    • medicinskim sestram, medicinskim tehnikom,
    • drugemu negovalnemu osebju


Komunikacijo, ki je usmerjena k pacientu,

lahko učinkovito izvedemo že v 5 minutah

in s tem preoblikujemo in obogatimo

klasični model komuniciranja s pacienti.


Cilji programa
Zaposleni v zdravstvu spoznajo pomen veščin sporazumevanja in aktivnega poslušanja s pacienti in stanovskimi kolegi, ki imajo močan vpliv na uspešnost zdravljenja pacientov ter timskega dela z zdravniki in drugimi stanovskimi kolegi.

Udeleženci boste spoznali:


 • kako dominantno in podrejeno komunikacijo nadomestiti s povezovalno;
 • razliko med klasičnim zdravstvenim komuniciranjem in modelom "K pacientu usmerjena komunikacija";
 • kako procesni komunikacijski model »K pacientu usmerjena komunikacija« izpeljati v 5 minutah;
 • kako učinkovito zastavljati odprta vprašanja, voditi pogovor za iskanje osebnega in čustvenega konteksta;
 • ključno orodje za zmanjševanje pritožb – aktivno poslušanje;
 • vpliv zdravstvene komunikacije na izide zdravljenja;
 • 5 strategij za odzivanje na pritožbe pacientov in druge konfliktne situacije;
 • protokol za pomirjanje razburjenih pacientov.
Kompetence, ki jih boste razvili:


 • vodenje komunikacije po procesnem modelu "K pacientu usmerjene komunikacije",
 • izbiranje pozitivne komunikacije in tehniko zastavljanja odprtih vprašanj,
 • vodenje pogovora za prepoznavanje osebnega in čustvenega konteksta,
 • veščine aktivnega poslušanja za zmanjševanje pritožb,
 • uporaba tehnik in protokola za učinkovito odzivanje na reklamacije in konfliktne situacije,
 • prepoznavanje čustev in empatično odzivanje.


Komunikacijske veščine zaposlenih v zdravstvu

so močna podpora pacientom

v procesu zdravljenja.


Udeležba na strokovnem izobraževanju udeležencem prinese licenčne točke!


Udeležba na strokovnem izobraževanju udeležencem prinese licenčne točke!

Program

1. OSNOVE KOMUNIKACIJE MED STROKOVNJAKI IN PACIENTI
 • Med boleznijo in zdravjem - pravi razlogi za obisk zdravstvene ustanove?
 • Zdravje, vrednota številka 1
 • 5 največjih komunikacijski ovir
 • Kaj Slovenci pričakujejo od medicinskih sester in zdravnikov?

2. KAKO KOMUNICIRAMO?

 • Prepoznavanje lastnega komunikacijskega modela
 • Identificiranje področij, ki jih lahko izboljšujemo in razvijamo

3. AKTIVNO POSLUŠANJE IN POVEZOVALNA KOMUNIKACIJA

 • Komunikacija – orodje za prenos sporočil ali povezovanje?
 • Dober vodja je v prvi vrsti dober poslušalec
 • Kaj je v resnici aktivno poslušanje?
 • Primer dobre prakse iz Nizozemske za zmanjševanje pacientovih tožb in pritožb
4. K PACIENTU USMERJENA KOMUNIKACIJA
 • Integrativni komunikacijski model »K pacientu usmerjena komunikacija«;
 • Kako pravilno zastaviti odprta vprašanja?
 • Različne tehnike za spodbujanje in razumevanje opisa simptomov;
 • Posredna in neposredna vprašanja za iskanje osebnega in čustvenega konteksta;
 • Empatično odzivanje na čustva;
 • Prepoznavanje razlike med klasično zdravstveno komunikacijo in komunikacijo, ki je usmerjena k pacientu.

5. PRITOŽBE IN KONFLIKTNE SITUACIJE

 • Pritožba - nočna mora ali priložnost?
 • Jaz sporočila v konfliktnih situacijah;
 • Konstruktiven, nekonstruktiven konflikt, prepoznavanje čustev;
 • Protokol za pomirjanje razburjenih pacientov;
 • 5 strategij odzivanja v konfliktnih situacijah.

PredavateljICA

 
Simona Roškar

Uni. dipl. OEC

Komunikatorka, svetovalka,podjetnica in mednarodna licencirana trenerka z življenjskim slogom, ki zavestno neguje pozitiven odnos do življenja.

Več ...

Živela je medDanci, najsrečnejšimi Evropejci, se od njih naučila filozofije hygganja, svojosrečo pa je odkrila tudi v predajanju znanja okomunikaciji, ki je njena stalnica že vse življenje. Praktična komunikacijskaznanja je v zadnjih 20 letih pridobivala kot novinarka in kasneje kotsvetovalka za komuniciranje v veliki finančni inštituciji. Izvaja in moderirakomunikacijske delavnice s področja reševanja pritožb, učinkovitega internegakomuniciranja in ustvarjalnega sodelovanja. Spoznala je, da veliko ljudi sicerkomunicira, vendar se le redki znajo s komunikacijo še povezovati. Tisti, ki so se te veščine naučili,izstopajo ne glede na področje dela. Tak pristop komuniciranja in povezovanjaponuja tudi integrativni komunikacijski model »K pacientu usmerjenakomunikacija«, ki zaposlenim v zdravstvu daje orodja, da preoblikujejo inobogatijo klasičen model komuniciranja s pacienti.

Zadnjih 5 let se intenzivneje ukvarja sspodbujanjem kreativnosti na delovnem mestu, saj je na Cipru pridobilamednarodno licenco za vodenje delavnic 12 dejavnikov inoviranja po metodiDimisa Michaelidesa.

Prijava in kotizacija

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850
(NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 5392-matična št. plačnika.


Interno izobraževanje

Planet GV

Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana 

Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

Prijavite se na naše e-novice