O knjigi

Urednica: dr. Nina Plavšak
Avtorji:
Marko Zaman, Lea Vatovec, Mateja Levstek, Uroš Ilić, Suzana Bončina Jamšek


Zbornik je izšel v okviru devetih Dnevov insolvenčnega prava v organizaciji Planeta GV in Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. V zborniku so zajeti naslednji strokovni prispevki:

  • Prisilna poravnava nad srednjo ali veliko družbo – prikaz primerov dobre prakse (Marko Zaman)
  • Zunajsodno prestrukturiranje poslovnega sistema – prikaz primera dobre prakse (Lea Vatovec)
  • Načini prodaje premoženja v stečajnem postopku in pravno mogoče kombinacije teh načinov (Nina Plavšak)
  • Prikaz sodne prakse v zvezi s prodajami v stečajnem postopku (Mateja Levstek)
  • Transakcije s slabimi terjatvami (npl) (Uroš Ilić, Suzana Bončina Jamšek)
  • Prenos hipoteke ali maksimalne hipoteke ob prenosu (cesiji) terjatve (Nina Plavšak)
Izdajatelja: Planet GV in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
Leto izdaje: 2016
Število strani: 188
Vezava: mehka
+ -
52,00 €
Dodaj v košarico