O knjigi

V zbirki Sodobno stvarno pravo je izšel nov Komentar stvarnopravnega zakonika.

Stvarnopravni zakonik s komentarjem uporablja sodobnejši, bolj poglobljen in preglednejši pristop.
Prva knjiga Komentarja stvarnopravnega zakonika je Lastninska pravica in etažna lastnina. Ta je izšla maja 2019 ob dogodku Stvarnopravni dnevi.

Lastninska pravica in etažna lastnina je znanstvena monografija več avtorjev. V njej se znanstveno sistematično, izčrpno in vseobsegajoče obravnava fenomen lastninske pravice. Kot znanstvena monografija je pisana za strokovno publiko.

Komentar stvarnopravnega zakonika predstavlja poglobljeno sistemsko monografijo lastninske pravice in etažne lastnine.

Bralcem Komentar stvarnopravnega zakonika na enem mestu ponuja poglobljena sodobna teoretična izhodišča, ki so kot temelj potrebna za pravilno razumevanje določenih pravnih institutov in nadalje potrebna za pravilno uporabo pri reševanju praktičnih primerov. Posamezni instituti so obdelani sistematično in poglobljeno tako iz teoretičnega kot tudi iz praktičnega vidika. Pri tem se avtorji ne omejujejo na posamezen zakon, temveč pravilno upoštevajo in predstavijo posamezen institut kot celoto ob upoštevanju celotnega telesa pravnih pravil, ki so vsebovana v različnih zakonih. Podani so tudi zelo uporabni praktični primeri, ki upoštevajo različne položaje, sodna praksa in pri določenih inštitutih celo oblikovani primeri pravilnih tožbenih zahtevkov, kar bo v praksi neizmerno uporabno.

Stvarnopravni zakonik s komentarjem bo izšel v treh knjigah:

1. Knjiga: Lastninska pravica in etažna lastnina

2. Knjiga: Zastavna pravica

3. Knjiga: Služnosti, stvarno breme, stavbna pravica in druge izvedene pravice (izid: maj 2020)

Lastninska pravica in etažna lastnina je znanstvena monografija več avtorjev. V njej se znanstveno sistematično, izčrpno in vseobsegajoče obravnava fenomen lastninske pravice. Kot znanstvena monografija je pisana za strokovno publiko. Prva knjiga Komentarja stvarnopravnega zakonika predstavlja poglobljeno sistemsko monografijo lastninske pravice in etažne lastnine. Bralcem knjiga na enem mestu ponuja poglobljena sodobna teoretična izhodišča, ki so kot temelj potrebna za pravilno razumevanje določenih pravnih institutov in nadalje potrebna za pravilno uporabo pri reševanju praktičnih primerov. Posamezni instituti stvarnega prava so obdelani sistematično in poglobljeno tako iz teoretičnega kot tudi iz praktičnega vidika. Pri tem se avtorji ne omejujejo na posamezen zakon, temveč pravilno upoštevajo in predstavijo posamezen institut kot celoto ob upoštevanju celotnega telesa pravnih pravil, ki so vsebovana v različnih zakonih. Podani so tudi zelo uporabni praktični primeri, ki upoštevajo različne položaje, sodna praksa in pri določenih inštitutih celo oblikovani primeri pravilnih tožbenih zahtevkov, kar bo v praksi neizmerno uporabno.

več informacij

+ -
164,25 €
Dodaj v košarico