O knjigi

Urednica: dr. Nina Plavšak

Avtorji: dr.

Nina Plavšak, doc. dr. Jaka Cepec, doc. dr. Gregor Dugar, Jakob

Ivančič, Maja Lajevec, Tjaša Langel, mag. Damjan Orož, mag. Tanja

Urbanija, Nebojša Vučković

Zbornik je izšel v okviru posveta Dnevi insolvenčnega prava 2019 v organizaciji Planeta GV, ABC Nepremičnin in Pravne fakulteta Univerze v Ljubljani.

V zborniku so zajeti naslednji strokovni prispevki:


PRESTRUKTURIRANJE ZAVAROVANIH TERJATEV; PREPLETENI POLOŽAJI ZAVAROVANJA NA VEČ PREDMETIH IN V RAZLIČNIH VRSTNIH REDIH
Prisilno prestrukturiranje zavarovanih terjatev v postopku prisilne poravnave, položaji zavarovanja iste terjatve na več predmetih in konkurenca med upniki

Lateralna konkurenca upnikov kasnejšega vrstnega reda


OVREDNOTENJE PODJETNIŠKEGA TVEGANJA V POSTOPKU OSEBNEGA STEČAJA
Položaj podjetnika z zornega kota podjetniškega tveganja in kot zaposlene osebe

Odpust obveznosti in terjatve z naslova neplačanih obveznosti podjetnika

Vsebina standarda vestnega in poštenega dolžnika v luči podjetniškega tveganja

Prevzem podjetniškega tveganja ni enak prevzemanju nesorazmernih obveznosti


PRODAJA PREMOŽENJA V STEČAJU IN DAVKI
Davki v zvezi s prodajo premoženja v stečaju

Določitev cene in kupnine, prevalitev davkov na kupca in druga pravila dobre prakse pri prodaji v stečaju

Dohodnina in davek od kapitalskega dobička v osebnem stečaju


RAZVOJ INSOLVENČNEGA PRAVA
Sodobni trendi v insolvenčnih postopkih po svetu


Založnik: Planet GV, d.o.o.
Leto izdaje: 2019
Število strani: 113
Elektronska izdaja

+ -
49,00 €
Dodaj v košarico