O knjigi

Urednica: dr. Nina Plavšak

Avtorji: dr. Nina Plavšak, doc. dr. Jaka Cepec, doc. dr. Gregor Dugar, Natalija Horvat Pasar, dr. Blaž Hrastnik, dr. Dunja Jadek Pensa, Maja Lajevec, Mateja Levstek, mag. Damjan Orož, Marko Zaman, Tadeja Zima Jenull

Zbornik je izšel v okviru posveta Dnevi insolvenčnega prava 2018 v organizaciji Planeta GV, ABC Nepremičnin in Pravne fakulteta Univerze v Ljubljani.


V zborniku so zajeti naslednji strokovni prispevki:


VPLIV ZAČETKA POSTOPKA ZARADI INSOLVENTNOSTI NA KORPORACIJSKA RAZMERJA
Vpliv začetka postopka zaradi insolventnosti na zahtevke delničarjev za izplačilo dividend ali zneskov na podlagi rednega zmanjšanja osnovnega kapitala
Vpliv začetka postopka zaradi insolventnosti na kapitalska posojila družbenikov
Izpodbojnost materialnih statusnih preoblikovanj


NENAVADNE ODLOČITVE USTAVNEGA SODIŠČA V POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI
Pomen stališč Ustavnega sodišča o razlagi pravnih pravil zakonov, navedenih v obrazložitvah odločitev o ustavnih pritožbah
Učinki prisilne poravnave na zavarovane terjatve in domneve insolventnosti po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi
Odločanje o količnikih za glasovanje o prisilni poravnavi ni predmet sklepa o preizkusu terjatev


NAGRADA UPRAVITELJA IN STROŠKI STEČAJNEGA POSTOPKA
Nagrade upraviteljev kot sredstvo za doseganje ex post učinkovitosti insolvenčnih postopkov
Pomen predračuna stroškov stečajnega postopka
Razumna razlaga pravil o odločanju sodišča o stroških stečajnega postopka


AKTUALNA VPRAŠANJA PRI PRODAJI V STEČAJNEM POSTOPKU
Uveljavljanje predkupne pravice pri prodaji v stečajnem postopku
Ločitveni upnik kot kupec premoženja v stečajnem postopku in izročitev premoženja ločitvenemu upniku namesto vnovčenja
Prisilna izpraznitev stanovanja v postopku osebnega stečaja


Založnik: Planet GV, d.o.o.
Leto izdaje: 2018
Število strani: 134
Elektronska izdaja

+ -
49,00 €
Dodaj v košarico