Kako reševati konflikte med sodelavci


20. april 2016

od 9.00 do 16.00


LJUBLJANA, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Rešite konflikte med sodelavci konstruktivno!

Ljudje smo si različni. Imamo različna mnenja, stališča, želje in interese. V situacijah, ko delamo skupaj, prihaja do nasprotujočih si mnenj in ciljev, tako so konflikti, nesoglasja in pogosto tudi spori neizogiben del našega poslovnega in privatnega vsakdana. V konfliktnih situacijah se počutimo neprijetno, radi se jim izognemo, jih zanikamo ali pa reagiramo burno. V praksi se velikokrat izkaže, da je v ozadju mobinga nerazrešen odkrit ali prikrit konflikt.

Kako konflikte prepoznati, ohraniti mirno kri, postaviti mejo in hkrati upoštevati še drugo plat, so vprašanja na katera bomo s praktičnimi primeri odgovorili na delavnici!

Program

 • Zakaj se bojimo konfliktov, problemov pa ne?
 • Kaj je konflikt in kaj največkrat mislimo, da je?
 • Konfliktnost vlog v organizaciji
 • Kako prepoznati prve znake konflikta v timu?
 • Načela in smernice za konstruktivno reševanje konfliktov
 • Najobičajnejše napake pri reševanju konfliktnih situacij
 • Negativna, pozitivna in nevtralna drža
 • 5 načinov reševanja konfliktov – izberimo situaciji primernega
 • Ločevanje osebe od problema – umetnost sodelovalnega pristopa k iskanju rešitve
 • Kako ustvariti pogoje za sodelovalno vzdušje pri iskanju rešitve
 • Komunikacijske veščine, ki jih potrebujemo za konstruktivno reševanje konfliktov
 • Pomen pogajanj pri reševanju nasprotij - med popuščanjem in vztrajanjem…
 • Kako argumentirati, poslušati in se odzivati na kontraargumente
 • 5 korakov sodelovalnega reševanja konfliktov
 • Tolerantnosti na konflikt
 • Kdo so konfliktne osebe in kako z njimi?
 • Obvladovanje jeze ali kako ohraniti mirno kri
 • Kaj je čustveno izsiljevanje in ostale pasivne in agresivne oblike nasilja
 • Princ, princesa in zmaj (dramski trikotnik konflikta)
 • Vpliv konfliktov na medosebne odnose, doživljanje stresa in pojav mobinga
 • Kaj lahko vodja, pooblaščenec, mediator ali sodelavec pripomore razreševanju nesporazumov v organizaciji
 • Razvojna plat konfliktov – kaj dobimo in česa se naučimo s konstruktivnim reševanjem konfliktnih situacij

To kar smo, je posledica našega razmišljanja.

Buda

To kar smo, je posledica našega razmišljanja.

Buda

Kaj boste pridobili na delavnici

 • Spoznali boste psihološko ozadje konfliktov ter uspešne psihološke tehnike za njihovo prepoznavanje in reševanje
 • Se naučili kako »ne« spremeniti v »da«
 • Osvojili boste komunikacijske veščine – kako poslušati in slišati tudi tisto, kar je izza besed, uporabljati »jezik razuma« in »jezik čustev«, kako postaviti svojo mejo in prepoznati mejo drugega, kako spretno argumentirati in kontraargumentirati
 • Spoznali znake neverbalne komunikacije ter hitre tehnike za samokontrolo v napetih in vročih situacijah
 • Naučili se boste kako pridobiti sogovornika na svojo stran – kako iz nasprotnika pridobiti zaveznika

Pooblaščenci za preprečevanje mobinga –
nadgradite svoje znanje!

Udeležba na delavnici vam prinaša 8 točk po sistemu stalnega strokovnega usposabljanja pooblaščencev za preprečevanje mobinga!

Pregled programov stalnega usposabljanja pooblaščencev za preprečevanje mobinga v letu 2016:

- 25. maja 2016 – delavnica Psihologija pogovora

- 7. in 10. junija 2016 – Usposabljanje pooblaščencev za preprečevanje mobinga

- 28. septembra 2016 – delavnica Upravljanje osebne in čustvene energije

- 18. oktobra 2016 – delavnica Uporaba veščin coachinga pri delu pooblaščenca za preprečevanje mobinga

- 7. in 10. decembra 2016 - Usposabljanje pooblaščencev za preprečevanje mobinga

Več na www.planetgv.si.

Metode dela

Predavateljica

Interaktivna izobraževalno - svetovalna delavnica z aktivnim sodelovanjem udeležencev, primeri iz prakse in treningom socialnih veščin.

 
mag. Franka Bertoncelj

Magistrica psiholoških znanosti

Ima večletne izkušnje na področju organizacijske psihologije in samostojna svetovalka za izbiro, razvoj ter izobraževanje zaposlenih. Vodi delavnice, treninge in coaching za vodje ter zaposlene, sodeluje z organizacijami pri izvedbi organizacijskih ter tržnih raziskav, ukvarja pa se tudi z individualnim psihološkim svetovanjem.


Delavnica je namenjena pooblaščencem za preprečevanje mobinga, vsem, želite uspešno rešiti konfliktne situacije v vašem delovnem okolju, tudi ko v ozadju konfliktov ne gre za mobing in vsem, ki se želite lažje soočati in uspešneje reševati nesoglasja tako v vašem poklicnem kot privatnem življenju!

Delavnica je namenjena pooblaščencem za preprečevanje mobinga, vsem, želite uspešno rešiti konfliktne situacije v vašem delovnem okolju, tudi ko v ozadju konfliktov ne gre za mobing in vsem, ki se želite lažje soočati in uspešneje reševati nesoglasja tako v vašem poklicnem kot privatnem življenju!

Kotizacija in prijava

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 4001-matična št. plačnika.

Lokacija


Udeleženci lahko v času poteka izobraževanja brezplačno parkirate na parkirišču pri Železniškem muzeju, Parmova 35.


Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si