Kako bodo obdavčeni dohodki fizičnih oseb po 1.1.2017


27. januar 2017

od 9. do 13. ure


LJUBLJANA, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Nove oblike in novi načini plačevanja fizičnih oseb za njihovo delo ter davčne posledice pri posameznem pogodbenem odnosu

KAKO BODO OBDAVČENI DOHODKI FIZIČNIH OSEB PO 1.1.2017?


S 1.1.2017 bodo stopili v veljavo davčni ukrepi na področju obdavčitev fizičnih oseb. Bo t.i. mini davčna reforma prinesla spremembe pri načinu nagrajevanja zaposlenih ali bo le še eden izmed ukrepov, ki bodo kmalu utonili v pozabo?

Kje naj bi mini davčna reforma vplivala na delodajalce?

Bo ugodnejša obdavčitev dodatka za poslovno uspešnost prinesla višje dohodke?

Katerim pastem se moramo izogniti, da ta ugodnost ne postane nepotrebno davčno breme v prihodnosti?

Na ta in vsa druga vprašanja v zvezi z načinom nagrajevanja in davčnimi obremenitvami bomo spregovorili na seminarju. Zavedati se moramo, da se z razvojem gospodarstva in vedno močnejšo davčno obremenitvijo razvijajo tudi nove oblike, novi načini plačevanja fizičnih oseb za njihovo delo.

Preko teorije in prakse bomo preverili, kakšne so davčne posledice pri posameznem pogodbenem odnosu.

Lepo vabljeni na seminar!

Spoznajte, kako bodo obdavčeni dohodki fizičnih oseb po 1.1.2017!

Spoznajte, kako bodo obdavčeni dohodki fizičnih oseb po 1.1.2017!

Program


1. POMEMBNOST VSEBINE POGODB PRI OPREDELITVI DAVČNEGA DOHODKA:

  • Kaj mora vsebovati pogodba za posamezno vrsto dela (zaposlitve, pogodbeno delo, avtorsko delo..)
  • Opredelitev plačila za delo
  • Možnosti nagrajevanja zaposlenih (tudi neobdavčeno?):
- Ugodnosti, nagrade, darila

  • Davčne posledice pri posameznih vrstah pogodb:
- Kdaj plačilo prispevkov za socialno varnost
- Kdaj plačilo posebnega davka
- Kakšna je davčna opredelitev povračil stroškov
- So bonitete »dovoljene« pri pogodbenih sodelavcih

2.DRUGE OBLIKE SODELOVANJA S FIZIČNIMI OSEBAMI:

  • Različni načini izplačila dohodkov za poslovodenje
  • Pasti pogodbenega dela: kdaj odvisno pogodbeno delo in kdaj delovno razmerje
  • Kakšna je (vsebinska in davčna) razlika med avtorskim honorarjem in dohodkom iz premoženjskih pravic
  • Upokojenec - kakšne dohodke lahko prejema brez ogrožanja pokojnine
  • Novosti pri dohodnini po 1.1.2017

3. VPRAŠANJA - ODGOVORI

Seminar za vse, ki se pri svojem delu srečujete z davčno obravnavo posameznih dohodkov zaposlenim!


Seminar za vse, ki se pri svojem delu srečujete z davčno obravnavo posameznih dohodkov zaposlenim!


Predavateljica

 
Petra Mlakar

Davčna svetovalka, Modri nasvet, d.o.o.

Poleg svetovanja z davčnega in finančnega področja gospodarskim družbam inposameznikom, kot predavateljica sodeluje na različnih konferencah, seminarjihin davčnih šolah. Je tudi članica N S in UO gospodarskih družb vSloveniji.

Svojo poklicno kariero je pričela kot davčna inšpektorica na takratniSDK – predhodnici današnjega FURSa. Svoje izkušnje je potem nadgradila z delomkot davčna svetovalka, najprej na mednarodni družbi Deloitte, kjer je tudivodila Oddelek za davčno svetovanje, od leta 2003 pa kot davčna svetovalkadeluje v svoji družbi Modri nasvet d.o.o.

Kotizacija in prijava

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4132 matična št. plačnika.

Lokacija

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si