K pacientu usmerjena komunikacija

21. MAJ 2019

OD 9. DO 16. URE

Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

komunikacija v zdravstvu – pridobite veščine za vodenje k pacientu usmerjene komunikacije

Ena od ključnih vrlin v odnosu zdravnik – pacient je zagotovo sposobnost dobre komunikacije. S pomočjo učinkovite komunikacije od pacienta hitreje pridobimo ključne informacije, ki so potrebne za zdravljenje. Vzpostavitev zaupnega odnosa s pacientom pa od zdravstvenega osebja zahteva poznavanje različnih tehnik interakcije in sposobnost aktivnega poslušanja, saj se pacienti med seboj razlikujejo in zahtevajo različne načine obravnave ter komunikacije.

S pomočjo delavnice boste prepoznali lasten model pogovora s pacientom
ter spoznali sistematičen in procesni model »K pacientu usmerjena komunikacija«.


Gre za enega najbolj praktičnih in uveljavljenih modelov zdravstvenega komuniciranja v svetu. Zdravstveni delavci z modelom spoznajo vse faze pogovora, upravljanje z odprtimi in zaprtimi vprašanji, prepoznavanje socialnega konteksta, naslavljanje negotovosti in obvladovanje čustvenih stanj pacienta. Z uporabo tovrstne komunikacije pridemo hitreje in učinkoviteje do prave diagnoze.


Komu je izobraževanje namenjeno?

Izobraževanje je namenjeno vsem zdravstvenim delavcem, še posebej:


    • zdravnikom splošne medicine
    • zdravnikom specialistom
    • medicinskim sestram, medicinskim tehnikom
    • drugemu negovalnemu osebju


Komunikacijo, ki je usmerjena k pacientu,

lahko učinkovito izvedemo že v 5 minutah

in s tem preoblikujemo in obogatimo

klasični model komuniciranja s pacienti.


Cilji programa
Zaposleni v zdravstvu se morajo zavedati, da dobra komunikacija in sposobnost aktivnega poslušanja v procesu zdravljenja pozitivno vplivata na ugodnejši izid le-tega.

Udeleženci boste spoznali:


 • kako najučinkoviteje izpeljati 7-minutni razgovor s pacientom;
 • prednosti komunikacijskega modela »K pacientu usmerjena komunikacija«;
 • kako prepoznati razliko med modeloma »K pacientu usmerjena komunikacija« in »K zdravniku usmerjena komunikacija«;
 • pomen odprtih in zaprtih vprašanj za učinkovitejše diagnosticiranje;
 • ključno orodje za zmanjševanje pritožb – aktivno poslušanje;
 • spoznali vpliv komunikacijske medicine na izide zdravljenja;
 • protokol za pomirjanje razburjenih pacientov;
Kompetence, ki jih boste razvili


 • metode uspešne komunikacije
 • etika komuniciranja
 • veščina aktivnega poslušanja
 • sposobnost reševanja konfliktov in pozitivne komunikacije
 • sposobnost empatije in čustvovanja s pacienti


Komunikacijske veščine zaposlenih v zdravstvu

so močna podpora pacientom

v procesu zdravljenja

in učinkovito diagnostično orodje.

Program

1. OSNOVE KOMUNIKACIJE MED STROKOVNJAKI IN PACIENTI
 • Med boleznijo in zdravjem - zakaj obiščemo zdravnike?
 • Zdravje, vrednota številka 1
 • 5 največjih komunikacijski ovir
 • Kakšne zdravnike si želijo Slovenci?

2. KAKO KOMUNICIRAMO?

 • Prepoznavanje lastnega komunikacijskega modela
 • Identificiranje področij, ki jih lahko izboljšujemo in razvijamo

3. AKTIVNO POSLUŠANJE IN POVEZOVALNA KOMUNIKACIJA

 • Komunikacija – orodje za prenos sporočil ali povezovanje?
 • Dober vodja je tudi dober poslušalec
 • Kaj je v resnici aktivno poslušanje?
 • Primer dobre prakse za zmanjševanje pacientovih tožb in pritožb

4. K ZDRAVNIKU USMERJENA KOMUNIKACIJA

 • Spoznavanje faz k zdravniku usmerjene komunikacije
 • Prepoznavanje razlike med komunikacijo, ki je usmerjena k zdravniku in komunikacijo, ki je usmerjena k pacientu

5. K PACIENTU USMERJENA KOMUNIKACIJA

 • Integrativni komunikacijski model »K pacientu usmerjena komunikacija«
 • Kako pravilno zastaviti odprta vprašanja?
 • Različne tehnike za spodbujanje in razumevanje opisa simptomov
 • Posredna in neposredna vprašanja za iskanje osebnega in čustvenega konteksta
 • Empatično odzivanje na čustva

6. KONFLIKTNE SITUACIJE

 • Protokoli za pomirjanje razburjenih pacientov
 • Kako ravnati v konfliktnih situacijah?

PredavateljICA

 
Simona Roškar

Uni. dipl. OEC

Komunikatorka, svetovalka,podjetnica in mednarodna licencirana trenerka z življenjskim slogom, ki zavestno neguje pozitiven odnos do življenja.

Več ...

Živela je medDanci, najsrečnejšimi Evropejci, se od njih naučila filozofije hygganja, svojosrečo pa je odkrila tudi v predajanju znanja okomunikaciji, ki je njena stalnica že vse življenje. Praktična komunikacijskaznanja je v zadnjih 20 letih pridobivala kot novinarka in kasneje kotsvetovalka za komuniciranje v veliki finančni inštituciji. Izvaja in moderirakomunikacijske delavnice s področja reševanja pritožb, učinkovitega internegakomuniciranja in ustvarjalnega sodelovanja. Spoznala je, da veliko ljudi sicerkomunicira, vendar se le redki znajo s komunikacijo še povezovati. Tisti, ki so se te veščine naučili,izstopajo ne glede na področje dela. Tak pristop komuniciranja in povezovanjaponuja tudi integrativni komunikacijski model »K pacientu usmerjenakomunikacija«, ki zaposlenim v zdravstvu daje orodja, da preoblikujejo inobogatijo klasičen model komuniciranja s pacienti.

Zadnjih 5 let se intenzivneje ukvarja sspodbujanjem kreativnosti na delovnem mestu, saj je na Cipru pridobilamednarodno licenco za vodenje delavnic 12 dejavnikov inoviranja po metodiDimisa Michaelidesa.

Prijava in kotizacija

PRIJAVA do 15. 04. 2019
220 €

Vključuje

gradivo in okrepčila med odmori.

Cena ne vključuje DDV.Zgodnja prijava je mogoča do 15. 04. 2019


PAKET: 2 OSEBI - 420 €
210 €

Skupna kotizacija za 2 osebi je 420 € (210 € na osebo ob sočasni prijavi 2 oseb).


Kotizacija vključuje gradivo in

okrepčila med odmori.


Cena ne vključuje DDV.

PAKET: 3 OSEBE - 540 €
180 €

Skupna kotizacija za 3 osebe je 540 € (180 € na osebo ob sočasni prijavi 3 oseb).


Kotizacija vključuje gradivo

in okrepčila med odmori.


Cena ne vključuje DDV.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850
(NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 4321-matična št. plačnika.

Interno izobraževanje

Planet GV

Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana 

Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

Prijavite se na naše e-novice