15. maj 2019

9.00 - 15.30

Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

JEZIKOVNA ODLIČNOST V PISNIH SPOROČILIH


Načelo "Napiši sporočilo in povedal ti bom, kdo si" velja tako za poslovno kot zasebno življenje. Dopis oziroma vsak pisni izdelek (in elektronsko sporočilo) je ogledalo posameznika in organizacije, ki jo ta predstavlja.


Na delavnici bomo opozorili na jezikovna pravila, pomen vljudnosti in različne značilnosti pri pisanju različnih besedilnih vrst:



-dopis,

-elektronsko sporočilo,

-vabilo,

-besedila za spletno stran,

-prošnja,

-življenjepis, ...


Jezikovna odličnost v pisnih sporočilih


KOMU je delavnica

namenjena?


Vsem, ki želite utrditi, obnoviti že obstoječe znanje ter spoznati novosti na področju pisnega sporočanja.

ikona2


CILJI

delavnice?


  • osvežitev jezikovna pravila (pravopisna in slovnična)
  • seznanitev z novostmi, s katerimi lahko pravilno in prepričljivo napišemo različne besedilne vrste



POTEK

delavnice?


Delavnica zajema kombinacijo teorije in prakse. Teoretična razlaga je podkrepljena s primeri, vajami in analizo. Delavnica vključuje tudi skupinsko diskusijo.


Program

Kaj vse boste izvedeli na delavnici?


  • splošne jezikovne značilnosti
  • pravopisna (velika in mala začetnica, ločila, pisanje skupaj – narazen, prevzete besede in besedne zveze) in slovnična pravila (sklanjanje, oblikoslovne značilnosti)
  • jezikovni bonton (nagovarjanje, vikanje/tikanje, podpisi …)

  • slogovna in skladenjska pravila
  • netiketa (bonton pri elektronskem sporazumevanju)



UDELEŽENCI DELAVNICE PREJMETE

BREZPLAČEN izvod e-knjige

Poslovni nasveti,

ki je delo predavateljice

Irene Potočar Papež.







Število udeležencev je omejeno!

Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest.

Za obisk delavnice sem se odločila z namenom, da obnovim svoje znanj, saj že 10 let opravljam delo tajnice. Od mojega izobraževanja za poslovnega sekretarja je minilo že kar nekaj časa, v tem času so se tudi marsikatera pravila spremenila. To področje me zanima. Vzdušje na delavnici je bilo odlično, veliko smo spraševali, dobili ogromno odgovorov, skratka interaktivno izpeljana delavnica.
tajnica, udeleženka delavnice
Za udeležbo na delavnici sem se odločila, ker pri svojem delu pogosto prihajam v stik s strankami prek elektronske pošte. Delavnica me je opremila z novimi znanji, ki jih bom lahko uporabila tudi v praksi.
poslovna sekretarka, udeleženka delavnice

PredavateljICA

 
Irena Potočar Papež

univ. dipl. pedagoginja in profesorica slovenščine

Njen prav poseben izziv je navdušiti nenavdušene za (samo)izobraževanje in delanje lastne osebnostne inventure. Svoj poslovni svet plemeniti in osmišlja z izvajanjem izobraževanj, vodenjem prireditev za različne ciljne skupine in priložnosti ter lektoriranjem.

Več ...

Je univ. dipl. pedagoginja in profesorica slovenščine. Po 24 letih delovne dobe, v kateri je »prepotovala poslovne kraje« od vrtca, dveh osnovnih šol in srednje šole (vključno z gimnazijo) do lokalne javne uprave in gospodarstva, še vedno iskreno na »zlajnano« vprašanje Kaj bi študirala, če bi se še enkrat odločala? z navdušenjem odgovori, da točno to, kar je.


Prijava in kotizacija

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850
(NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 4339-matična št. plačnika.

Planet GV

Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana 

Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

Prijavite se na naše e-novice