Jezikovna odličnost pri poslovnem (in zasebnem) komuniciranju

20. marec 2017

Od 9:00 do 13:30.

Ljubljana, Slovenija

Agencija POTI, Stegne 7

Jezikovna odličnost pri poslovnem (in zasebnem) komuniciranju

Osvežite vse pravopisne in slovnične značilnosti pri pisanju različnih besedil.


Načelo "Napiši sporočilo in povedal ti bom, kdo si" velja tako za poslovno kot zasebno življenje. Vsak pisni izdelek je ogledalo posameznika in organizacije, ki jo ta predstavlja.
 • Ali vas zanima, kaj je iz jezikovnega (in vsebinskega) zornega kota narobe, če:
 • nam v oglasih ponujajo kreme za gume, šampon za lase in ugodne jakne;
 • nas vabijo na Valentinovo na ples;
 • nas prepričujejo, naj poskrbimo za naše lase?
 • Ali vas zanima, ali res (le) pred ki, ko, ker, da, če vejica skače in kaj je narobe v zapisu datuma 07.01. 2015 ter besedni zvezi g. Novakova Ana?
 • Ali vas zanima, kaj vsebuje elektronsko sporočilo, napisano v skladu z jezikovnim bontonom?
 • Ali vas zanima, kateri izraz je zamenjal zadnjo točko v vabilu na sestanek (Razno)?

Če ste odgovorili na katero vprašanje z DA, vabljeni na praktično delavnico, na kateri bomo pripovedovali, utemeljevali, razlagali, kaj je jezikovno prav in kaj narobe.


Program

 • Splošne značilnosti pisnega sporazumevanja
 • Pravopisne in slovnične značilnosti (velika in mala začetnica, ločila, pisanje skupaj/narazen/z vezajem, prevzete besede in besedne zveze, sklanjanje …)
 • Jezikovni bonton (nagovarjanje, vikanje/tikanje, podpisi, žigosanje …)
 • Slogovna in skladenjska pravila
 • Najpogostejše jezikovne zadrege (nekatere tujke, sklanjanje kratičnih poimenovanj, raba velike začetnice v različnih jezikovnih situacijah)
 • Netiketa (pravila pri pisanju elektronskih sporočil)

PRAKTIČNA DELAVNICA JE NAMENJENA

vsem, ki ustvarjate pisna sporočila za različne naslovnike (tako znotraj organizacije, kot tudi z zunanjimi deležniki) ter želite, da so ta brezhibno zapisana. Danes namreč vsako delovno mesto zahteva tudi za pisanje usposobljenega posameznika, saj zaposleni vsak dan pošljemo s svojega naslova veliko elektronskih sporočil.

cilji delavnice JEZIKOVNA ODLIČNOST PRI POSLOVNEM (IN ZASEBNEM) komuniciranju

Osvežiti jezikovna pravila (pravopisna in slovnična), s katerimi lahko ustrezno in prepričljivo napišemo dopis, vabilo, obvestilo, elektronsko sporočilo ...

Predavateljica

 
Irena Potočar Papež, univ. dipl. pedagoginja in prof. slovenščine

je tudi NLP praktik ter mediatorka.

je tudi NLP praktik ter mediatorka, si je začela postavljati cilje pred leti, ko je ugotovila, da je treba začeti pri sebi; da sprememb ne moreš in ne smeš pričakovati ali zahtevati od drugih, ampak se jih moraš lotiti sam. In da do njih prideš z ustreznim načinom življenja ter dela. To jo je vodilo do zanimivega in raziskovalnega paberkovanja po vsebinah, ki so povezane z osebnostno rastjo, ter uspešnega postavljanja osebnih in poslovnih ciljev.

Zastavlja in uresničuje si jih na različnih področjih, kjer je bila zaposlena, že več let – šolstvo, javna uprava, gospodarstvo ... In zasebno seveda. Danes se tako ukvarja z različnimi zadevami, ki si jih je nekoč zapisala kot cilje, sedaj pa so ob njih kljukice; ima lastno oddajo na regionalni televiziji, lektorira različna besedila, piše članke za revije in strokovne biltene, sodeluje in svetuje pri organizaciji različnih dogodkov, vodi prireditve, okrogle mize in konference ter – kot pravi sama – izmenjuje pozitivno energijo, izkušnje in (spo)znanja na številnih predavanjih z različnimi vsebinami z udeleženci.

Seveda osvojeni cilji rojevajo nove; kateri so trenutno na njeni lestvici na vrhu in kako bo prišla do njih, vam bo morda med drugim odkrila na izobraževalnem druženju. Vsekakor pa vam bo pokazala pot, kako priti do lastnih ciljev in posledično zmag ter osebnega in poslovnega zadovoljstva.

Prijava in kotizacija

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850
(NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 004142-matična št. plačnika.

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana 


.

Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

Prijavite se na naše e-novice