Tina Bončina

DR.MED., PSIHOTERAPEVTKA, PREDAVATELJICA, AVTORICA KNJIGE “IZGORELOST – SI UPATE ŽIVETI DRUGAČE?”

Tina Bončina je zdravnica, predavateljica in psihoterapevtka. Kot avtorica knjige “Izgorelost: si upate živeti drugače?” na strokoven, a razumljiv način pojasni, kaj je izgorelost, kako in zakaj nastane in kako (dolgo) jo zdravimo.
Medicino je študirala v Ljubljani, opravila sekundarijat na Kliničnem centru in nato delala na Psihiatrični kliniki Ljubljana. Na samostojno pot se je podala leta 2010, sicer pa psihoterapijo izvaja od leta 2005. Dela s posamezniki, skupinami ter otroki in mladostniki. O izgorelosti, zdravljenju in preventivi tega sindroma predava in izvaja delavnice. Pri svojem terapevtskem delu uporablja različne principe: transakcijsko analizo, razvojno psihologijo, imaginacijo, logosintezo. Kot prva slovenska terapevtka logosinteze uči tako strokovnjake, ki se ukvarjajo s travmo kot posameznike, ki se želijo te metode naučiti za samopomoč.

Tema govora

Vodenje nadrejenih

Četrtek – maj 16. | 9:15

Se večkrat počutite kot žrtev ali lovec?
Vsak od nas bi se ob vprašanju: ”Kako bi se želel počutiti jutri?”, le nasmehnil in izbral eno od besed; dobro, v redu, odlično, lepo… To se nam zdi ”normalno”. Normalno se nam tudi zdi, da smo za svoje počutje odgovorni sami. Težava je v tem kaj naredimo od tukaj naprej in koliko energije in aktivnosti zavestno vlagamo v cilje, ki bi jih radi dosegli. Če nam cilje posreduje avtoriteta, ki jo spoštujemo, je nekoliko lažje. Kako pa si sam postaviti strateške cilje in predvsem kako načrtovati njihovo realizacijo, je za večino ljudi velik izziv? Osmislimo skupaj naše delo in s tem naše življenje.