Nina Scortegagna Kavčnik

Specialistka za delovno pravo

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik je pravnica, specializirana za področje delovnega prava. Je predavateljica na fakulteti ter višjih šolah in avtorica več kot 300 strokovnih in nekaj znanstvenih člankov, napisala pa je tudi pet knjig s pravnega področja. V letu 2020 je bila nominirana za najuglednejšega pravnega strokovnjaka. V zadnjem letu je številnim podjetjem pomagala pri ureditvi dela na daljavo, sodelovala pa je tudi v pogajanjih za spremembo ureditve dela na domu v Sloveniji.

Zakonito opravljanje dela od doma – delovnopravni in davčni vidik

K razcvetu dela na domu je pripomogla situacija v povezavi s koronavirusom. Veliko delavcev je začelo delati na daljavo, to pa pomeni, da morajo delodajalci urediti kar nekaj stvari s področja delovnega prava ter varnosti in zdravja pri delu. Mag. Nina Scortegagna Kavčnik bo z vami delila informacije in nasvete o sklepanju pogodb v zvezi z delom od doma in odgovorila na vprašanje, ali mora delodajalec z delavcem v tem primeru res skleniti novo pogodbo in ali lahko to kako poenostavimo. Predstavila vam bo, kako v pogodbi določiti dinamiko opravljanja dela na domu, delovni čas in kraj opravljanja dela, in odgovorila na mnoga vaša vprašanja.