Melita Kolbezen

USTANOVITELJICA IN DIREKTORICA, ADVICO D. O. O.

Melita Kolbezen je magistra ekonomije z več kot 20 letnimi izkušnjami s področja računovodstva, financ, davkov, notranje revizije, nakupov in prodaj podjetij in kontrolinga. Vrsto let je delovala v veliki skupini povezanih podjetij na različnih trgih. Leta 2012 je ustanovila lastno podjetje Advico d. o. o., ki nudi računovodske in druge davčno finančne svetovalne storitve. Podjetje ima danes 30 zaposlenih in posluje na domačem in tujih trgih, pri čemer ima v Srbiji tudi odvisno družbo. V zadnjih letih se poglobljeno ukvarja predvsem z davki; pridobila je naziv davčne svetovalke v okviru Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.

Aktualne spremembe na področju stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja

Leto 2021 je poleg ostalih sprememb zaznamovala tudi sprememba uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Le-ta se je v mesecu juliju spremenila kar dvakrat. Za delojemalce, na katere se nanaša dogovor med delodajalci in sindikati javnega sektorja, se je začela uporabljati za povračila potnih stroškov za julij 2021, za vse druge delojemalce pa za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za september 2021.

Predstavljene bodo bistvene spremembe uredbe ter ureditev povračil stroškov po novem. S spremembami uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja se jasneje določa minimalna višina povračila stroška prevoza na delo in z dela, ki se ne všteva v davčno osnovo, in poenostavlja določanje neobdavčene višine pri posameznem delojemalcu.