dr. Danijela Brečko

PREDAVATELJICA, SOCIOLOGINJA, SVETOVALKA

Dr. Danijela Brečko je sociologinja, svetovalka za vodenje kadrov, docentka za področje vodenja na Fakulteti za managment in pravo ter ustanoviteljica inštituta Sofos.
Doktorirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer si je predhodno pridobila znanstveni magisterij na področju osebnega razvoja odraslih. Poslovna znanja si je pridobivala v sklopu dodatnih izobraževanj kot je program General Management Program na IECD Bled.
Ima bogate praktične izkušnje z izobraževanjem odraslih, saj na tem področju deluje intenzivno že 20 let. Njena strokovna področja so: osebni in karierni razvoj, osebna energija in energija organizacij, emocionalna inteligentnost in vedenjske kompetence, timsko delo, izobraževanje izobraževalcev in izobraževalni management. Iz vseh zgoraj omenjenih področij tudi svetuje slovenskim in tujim podjetjem kot tudi občasno predava študentom. V sklopu magistrskega študija Management vseživljenjskega izobraževanja vodi predmet: Izobraževanje in kadrovski management. Vodi tudi izbor TOP 10 Izobraževalni management, kjer preučuje vlaganja v izobraževanje v povezavi z uspešnostjo organizacije.

Sodelovanje z generacijo Z v delovnem okolju

Četrtek – 12. november | 14:30

Živimo v izjemno vzemirljivem svetu, ki ga sooblikuje šest različnih generacij, kar se ni zgodilo še nikoli v nam znani zgodovini. Generacije se menjajo na približno 20 let in v delovna okolja prihajajo nasledniki milenijcev,  tako imenovana generacija Z., rojena med leti 1995 in 2010, ki predstavlja že 5% delovne sile v Sloveniji. Prve raziskave kažejo, da se le ta precej razlikujejo od svojih predhodnikov. S kom želimo dobro sodelovati, ga moramo najprej dobro spoznati. V predavanju bomo tako predstavili ključna spoznanja o generaciji  Z; kateri vplivi in zgledi so oblikovali predstavnike nove generacije, kakšne so njihove vrednote,  kakšne prednosti imajo in kje jih lahko podpremo? Razgaljali bomo tudi stereotipe in metastereotipe o  tako imenovani generaciji “digitalnih domorodcev”  in kako le ti vplivajo na naše zaznavanje.  “Aha” učinke pa bomo vzpodbujali s prikazom konkretnih primerov sodelovanja in komuniciranja z generacijo Z, ki bo leta 2030 globalno predstavljala že 35% delovne sile.  Zacvetite v sodelovanju z generacijo Z že danes!