Bojana Košnik Čuk

Strokovnjakinja s področja diplomatskega in poslovnega protokola

Bojana Košnik Čuk je direktorica in lastnica podjetja Bonton, d. o. o. in mednarodno priznana strokovnjakinja na področju diplomatskega in poslovnega protokola z več kot 20 let izkušenj. Skrbela je za protokol na Ministrstvu za zunanje zadeve, Službi Vlade RS za evropske zadeve, Vladi RS – Servisu za protokolarne storitve Brdo, Mestni občini Ljubljana in na Ministrstvu za obrambo. Predavateljica je avtorica knjige 24 ur poslovnega bontona in drugih strokovnih člankov.

Sodobno komuniciranje – omrežni bonton in srečanja na daljavo

Sodobna tehnologija presenetljivo malo prispeva k vsebinskemu bogastvu poslovnega komuniciranja med ljudmi, kljub temu pa brez nje skoraj ne moremo več – danes si ne predstavljamo več komuniciranja brez elektronskega dopisovanja, a z njim pridobimo tako nekaj dobrega kot tudi slabega.

Pri uporabi sodobnih možnosti so za vse postavljena jasna, enotna določila, pravila in priporočila, zato govorimo tudi o netiketi oziroma omrežnem bontonu. Netiketa je zbirka pravil za vzdrževanje dobrega omrežnega okolja, ki skrbijo, da naše komuniciranje poteka na ustreznem nivoju. To so razmeroma nove vsebine, vendar je dobro, da smo oboroženi vsaj z osnovnimi pravili.

Danes žal govorimo tudi o bontonu, ki je povezan s koronavirusom. Del te vsebine pa predstavljajo tudi srečanja na daljavo, ki bodo zagotovo ostala sestavni del našega komuniciranja tudi v bodoče. Na predavanju bomo izvedeli, na kaj vse moramo biti pozorni, kje se nam lahko zatakne in kaj res ni primerno.