Anja Žagar

Podjetnica in predavateljica

Anja Žagar je podjetnica in predavateljica. Po izobrazbi diplomirana univerzitetna ekonomistka, z diplomo s področja blagovne znamke delodajalca. Svojo karierno pot je začela na finančno svetovalnem področju, kmalu pa se je bolj aktivno začela usmerjati v razvoj potenciala ljudi ter s tem namenom postala tudi IC Agile Certified Professional za področje HR (ICP-HR). Skozi svojo kariero je sodelovala z mnogimi managerji, vodji izobraževanj in podjetniki na področju svetovanja pri razvoju zaposlenih. Anja je izvajalka izobraževanj in delavnic na temo uporabne vrednosti poznavanja tipov osebnosti ter mehkih veščin, ki ločijo uspešna podjetja od povprečnih. Je avtorica več kot 60-ih člankov na temo razvoja kadrov, izobraževanj, podjetništva in financ.

Tema govora

Vodenje nadrejenih

Četrtek – maj 16. | 9:15

Se večkrat počutite kot žrtev ali lovec?
Vsak od nas bi se ob vprašanju: ”Kako bi se želel počutiti jutri?”, le nasmehnil in izbral eno od besed; dobro, v redu, odlično, lepo… To se nam zdi ”normalno”. Normalno se nam tudi zdi, da smo za svoje počutje odgovorni sami. Težava je v tem kaj naredimo od tukaj naprej in koliko energije in aktivnosti zavestno vlagamo v cilje, ki bi jih radi dosegli. Če nam cilje posreduje avtoriteta, ki jo spoštujemo, je nekoliko lažje. Kako pa si sam postaviti strateške cilje in predvsem kako načrtovati njihovo realizacijo, je za večino ljudi velik izziv? Osmislimo skupaj naše delo in s tem naše življenje.