Anja Žagar

Podjetnica in predavateljica

Anja Žagar je podjetnica in predavateljica. Svojo karierno pot je začela na finančno svetovalnem področju, kmalu pa se je bolj aktivno začela usmerjati v razvoj potenciala ljudi ter s tem namenom postala tudi IC Agile Certified Professional za področje HR (ICP-HR). Je izvajalka izobraževanj in delavnic na temo uporabne vrednosti poznavanja tipov osebnosti ter mehkih veščin, ki ločijo uspešna podjetja od povprečnih, in avtorica več kot 60-ih člankov na temo razvoja kadrov, izobraževanj, podjetništva in financ. Skozi svojo kariero je na področju svetovanja pri razvoju zaposlenih sodelovala s številnimi managerji, vodji izobraževanj in podjetniki.

Delavnica: Kako poslovati z različnimi tipi osebnosti ljudi

Namen delavnice je ozavestiti spoznanje, da je sposobnost prepoznati naravo osebnosti sogovornika, kupca in poslovnega partnerja, izjemna konkurenčna prednost, ki jo lahko imate v poslovnem svetu.

Slušatelji bodo na delavnici rešili osebnostni test in spoznali samega sebe (svoje vrline in šibkosti), se naučili prepoznati osebnostni tip človeka s katerim sodelujejo, okrepili in izboljšali medsebojne odnose in komunikacijo, spoznali, kako prepoznati, kaj sogovorniku, poslovnemu partnerju in kupcu največ pomeni v poslovnem odnosu in pridobili sposobnost razumevanja načina razmišljanja sogovornika, poslovnega partnerja in ključnega kupca.