Izzivi vodenja v javnem sektorju

5. december 2019

OD 9. DO 16. URE

Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Vodenje v javnem sektorju je pravi test sposobnosti voditeljstva!


Različne organizacijske strukture pogojujejo tudi različne stile vodenja. Zaposleni v javnem sektorju imajo večjo socialno varnost, hkrati pa nimajo veliko svobode pri samostojnem delovanju in odločanju.


Cilj javnega sektorja ni ustvarjanje dobička temveč uresničevanje interesov javnosti. Pomembno je, uspešno motivirati sodelavce z nefinančnimi spodbudami za doseganje ciljev organizacije.


Javno vodenje pomeni učinkovito in uspešno uporabo virov za implementacijo javnih politik za splošno dobro.


Vodja mora vzbujati zaupanje ter usmerjati zaposlene k doseganju ciljev. Pri tem mora upoštevati specifike javnih organizacij in razviti učinkovit način vodenja.

Mesta na delavnici so omejena, zato priporočamo čim prejšnjo prijavo.Mesta na delavnici so omejena, zato priporočamo čim prejšnjo prijavo.
Program

Česa se boste naučili na delavnici?

  • Ali res poznamo razliko med vodenjem in managementom;
  • Miti in resnice organizacijske kulture in vrednot v javnem sektorju;
  • Deležniki v javnem sektorju (zaposleni, vlada in javnost);
  • Zmote o razlikah v zavzetosti med zaposlenimi v javnem in privatnem sektorju;
  • Praktični izzivi ocenjevanja delovne uspešnosti v javnem sektorju;
  • Ali je denar res najpomembnejši motivator;
  • Motiviranje sodelavcev z nefinančnimi spodbudami;
  • Vodenje v javnem sektorju je pravi test sposobnosti voditeljstva;
  • Ustvarjanje in ohranjanje navdušenja, zavzetosti, zaupanja in optimizma zaposlenih v javnem sektorju;
  • Novi javni menedžment in sodobne smernice vodenja v javnem sektorju.


   za koga je DELAVNICA primerNA

   • za zaposlene na vodilnih delovnih mestih podjetij, zavodov in drugih javnih organizacij,
   • za vse, ki se strečujete z izzivi vodenja v javnem sektorju
   • za vse, ki bi radi izboljšali svoje odnose z drugimi,
   • za vse, ki bi radi izboljšali kakovost svojega življenja.

   Zaradi interaktivnega dela na delavnici je število udeležencev omejeno. Prednost bodo imeli tisti, ki se bodo prijavili prej.


   Zaradi interaktivnega dela na delavnici je število udeležencev omejeno. Prednost bodo imeli tisti, ki se bodo prijavili prej.


   PredavateljICA

    
   MAG. FRANKA BERTONCELJ

   Magistrica psiholoških znanosti

   Magistrica psiholoških znanosti, z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije in samostojna svetovalka za izbiro, razvoj ter izobraževanje zaposlenih.

   Več ...

   Vodi delavnice, treninge in coaching za vodje ter zaposlene, sodeluje s podjetji in organizacijami pri izvedbi organizacijskih ter tržnih raziskav, ukvarja pa se tudi z individualnim psihološkim svetovanjem za posameznike. Uporablja pretežno metode transakcijske analize, vedenjsko-kognitivni pristop in nove principe pozitivne psihologije.

   Prijava in kotizacija

   ZGODNJA PRIJAVA
   220 €

   Vključuje

   gradivo in okrepčila med odmori.

   Cena ne vključuje DDV.


   Zgodnja prijava je mogoča do 15. 11. 2019


   REDNA PRIJAVA
   260 €


   Vključuje gradivo in

   okrepčila med odmori.   Cena ne vključuje DDV.

   PAKET: 2 OSEBI - 420 €
   210 €

   Kotizacija velja ob sočasni prijavi 2 oseb.


   Kotizacija vključuje gradivo in

   okrepčila med odmori.


   Cena ne vključuje DDV.

   PAKET: 3 OSEBE - 540 €
   180 €

   Kotizacija velja ob sočasni prijavi 3 oseb.


   Kotizacija vključuje gradivo

   in okrepčila med odmori.


   Cena ne vključuje DDV.

   Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
   poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850
   (NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 5380-matična št. plačnika.


   Interno izobraževanje

   Planet GV

   Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana 

   Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

   Prijavite se na naše e-novice