POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI


IZOBRAŽEVANJA V 2019:

30. januar ter 6. in 13. februar
3., 10. in 17. april
29. maj, 5. in 12. junij
12., 19. in 26. september
13., 20. in 27. november


Planet GV, LJUBLJANA


SE ODLOČATE ZA UDELEŽBO NA IZOBRAŽEVANJU IN SE VAM POJAVLJAJO RAZLIČNA VPRAŠANJA?

ZA VAS SMO ODGOVORILI NA NAJPOGOSTEJŠA:


KATERE TEME BODO OBRAVNAVANE NA IZOBRAŽEVANJU?

Obravnavajo se naslednje teme:

 • Vloga nadzornega sveta v družbi v finančnih težavah
 • Kaj mora nadzornik vedeti o sodobnem voditeljstvu
 • Notranja revizija kot ključno orodje korporativnega upravljanja
 • Moč nadzora pri odkrivanju in preprečevanju prevar
 • Vloga nadzornega sveta pri strateškem usmerjanju podjetja in izvajanju strateškega načrta
 • Letno poročilo, vsebina računovodskih izkazov in računovodske pasti, na katere mora biti pozoren nadzornik
 • Pravo družb; odgovornost in uvod v korporacijsko pravo
 • Pravo družb; kodeksi, etika, kultura, enotirni sistem vodenja


KAKŠNI SO PREDPOGOJI ZA UDELEŽBO NA IZOBRAŽEVANJU?

Izobraževanja se lahko udeleži vsak, ki si želi dopolniti in razširiti svoje znanje, ne glede na stopnjo izobrazbe ali izkušnje.


ALI SE IZOBRAŽEVANJA LAHKO UDELEŽIJO LE ČLANI UPRAVNIH ODBOROV?

Ne, izobraževanje je namenjeno vsem, je pa obvezno za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb, ki jih imenuje vlada.


KDO PREDLAGA PROGRAM OZ. VSEBINE PREDAVANJ?

Vsebine in teme so predpisane s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, izbrani predavatelji pa jih lahko dopolnjujejo z dobrimi praksami in aktualnimi primeri. Naše izobraževanje ima kvalifikacijo s strani ministrstva kar pomeni, da se lahko z našim potrdilom vpišete v evidenco akreditiranih kandidatov SDH.


ALI JE POGOJ ZA PRIDOBITEV POTRDILA PREIZKUS ZNANJA?

Ne, ob koncu izobraževanja prejmete potrdilo, za kar ni potrebnega predhodnega preverjanja znanja.


KAKŠNI SO KRITERIJI ZA PRIDOBITEV POTRDILA?

Pogoj za potrdilo o opravljenem izobraževanju je prisotnost na vseh treh srečanjih.


KAKŠEN JE POSTOPEK, ČE SE ENEGA IZMED SREČANJ NE USPEM UDELEŽITI ZARADI NEODLOŽLJIVIH OBVEZNOSTI?

Vaša prisotnost na predavanjih je obvezna, kar se dokazuje s podpisom ob prihodu na izobraževanje. V kolikor vam na kakšen sklop ne bi uspelo priti, lahko le tega nadomeščate v naslednji izvedbi izobraževanja – potrdilo dobite, ko imate opravljena vsa tri srečanja.


KO OPRAVIM IZOBRAŽEVANJE, SEM ŽE VPISAN/-A MED ČLANE NADZORNEGA SVETA?

Ne, na izobraževanju prejmete potrdilo o opravljenem usposabljanju za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb. To potrdilo morate predložiti, če se želite vpisati v evidenco akreditiranih članov SDH. Organizator vas vpiše v Register nadzornikov objavljen na spletni strani.


KDAJ IN KAKO PREJMEM GRADIVA IN POTRDILO O UDELEŽBI?

Potrdilo o udeležbi na izobraževanju za nadzornike prejmete, ob prisotnosti na vseh treh srečanjih, na elektronski naslov, ki ga navedete ob prijavi. Gradiva prevzamete v fizični obliki, ob registraciji na prvem srečanju.


KATERA ZNANJA OSVOJIJO UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJ ZA NADZORNIKE?

Po končanem usposabljanju boste:

 • strokovno izpolnjevali vlogo člana nadzornega sveta,
 • samozavestno sprejemali odgovornosti članov nadzornega sveta, uprave, upravnega odbora in izvršnih direktorjev,
 • uporabljali vzvode organizacijske kulture in etike,
 • strokovno pristopili k reševanju finančnih težav v družbi,
 • strokovno analizirali letna poročila, vsebino računovodskih izkazov in
 • uporabljali notranjo revizijo pri upravljanju ter preprečevali morebitne prevare in gospodarski kriminal.

KOLIKO ČASA TRAJA IZOBRAŽEVANJE?

Program traja 24 pedagoških ur, zajema tri srečanja po 8 pedagoških ur, vsakič od 9. do 16. ure. Vanj so vključene obvezne vsebine, ki jih je predpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, dopolnjene pa so z izbranimi tematikami predavateljev.

Niste našli odgovora na vaše vprašanje?

Pišite nam, potrudili se bomo in vam odgovorili v čim krajšem času!

POSTAVI VPRAŠANJE

Niste našli odgovora na vaše vprašanje?

Pišite nam, potrudili se bomo in vam odgovorili v čim krajšem času!

POSTAVI VPRAŠANJE


LOKACIJA

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si