O REVIJI


VAŠA KONKURENČNA PREDNOST SO VAŠI ZAPOSLENI

Tega se zaveda že več kot 1000 slovenskih podjetij, organizacij ter posameznikov, ki revijo redno prebirajo.BOGATA IN VSELEJ AKTUALNA VSEBINA

Revija HRM je strokovna revija za vodenje in razvoj ljudi pri delu, seznanja z novostmi in aktualnimi tematikami, trendi in razvojem na področja vodenja, upravljanja in razvoja ljudi, prav tako pa v reviji predstavljamo tudi domače in tuje primere dobre prakse. Prispevke pripravljajo priznani tuji in domači strokovnjaki.


REVIJA HRM JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi. Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene. K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati nadpovprečne rezultate.IZHAJANJE REVIJE

Revija izhaja 6x letno. Datumi izidov v letu 2018:

FEB/MAR: 1. februar
APR/MAJ: 30. marec
JUN/JUL: 1. junij
AVG/SEP: 1. avgust
OKT/NOV: 1. oktober
DEC/JAN: 30. november


KOLOFON


Izdajatelj

Planet GV, poslovno izobraževanje, d.o.o.

Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Tel: 01/30 94 444 Faks: 01/30 94 445
e-posta: info@hrm-revija.si

spletna stran: www.hrm-revija.siOdgovorni urednik

Peter Ribarič, peter@planetgv.si


Urednica

Marjeta Žagar Rupar, marjeta@planetgv.si


Uredniški odbor

Peter Ribarič, Marjeta Žagar Rupar, Tamara Valenčič, Simona Klančnik in Monika Zalokar


Trženje

Polona Koštomaj

tel. 01/30 94 441
e-pošta: polona.kostomaj@planetgv.si


Oblikovanje

Samo Bogovčič


Naklada

med 600 in 1000


Tisk

Tiskarna DTP


Kje revijo naročiti?

Pisna naročila na revijo nam lahko pošljete po faksu: 01 30 94 445, po e-pošti na naslov

info@hrm-revija.si


Znanstveni in strokovni prispevki v reviji HRM so vneseni v vzajemno bibliografsko bazo COBISS!

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.