Naročilo na revijo HRM
Strokovna revija za področje razvoja organizacij in vodenja ljudi pri delu

*Izpolnijo samo pravne osebeZ naročilom revije se zavezujem, da bom poravnal/a letno naročnino. Naročnina velja za koledarsko leto in se samodejno obnovi do pisnega preklica. Ugodnosti za naročnike revije HR&M so vezane na naročnika, ena naročnina pomeni eno ugodnost za posamezno izobraževanje, dogodek. Naročnik dovoljuje obdelavo in hrambo podatkov iz naročilnice izključno za poslovne namene podjetja Planet GV, d. o. o.Letna naročnina na revijo HR&M vam prinaša:

  • 6 tiskanih številk revije letno
  • popusti na izbrana izobraževanja s področja ravnanja z ljudmi pri delu - ugodnejše kotizacije so navedene pri posameznem izobraževanju.

Letna naročnina: 90 €

Letne naročnine za vsak dodatni izvod: 70 €

Letna naročnina za študente: 70 €**


IZHAJANJE REVIJE


Revija izhaja 6x letno. Datumi izidov v letu 2018:

FEB/MAR: 1. februar
APR/MAJ: 30. marec
JUN/JUL: 1. junij
AVG/SEP: 1. avgust
OKT/NOV: 1. oktober
DEC/JAN: 30. november

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.