Izdaja 66/2015
HRM revija september 2015Tokratna številka si postavlja vprašanje: kakšna bodo delovna razmerja v prihodnosti? Kako jih bomo uredili v svojem podjetju, je odvisno od nas. Zato smo v tej številki, ki obravnava delovna razmerja, določen prostor namenili tudi novim pogledom na voditeljstvo in komunikacijo znotraj delovnih razmerij. Poleg strokovnega znanja, ki ga potrebujemo za učinkovito upravljanje delovnih razmerij, enako močno potrebujemo tudi veščine in kvalitete za razumevanje in povezovanje naših zaposlenih.   

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE