Izdaja 67/2015
HRM revija oktober 2015Zadnja številka revije HRM, ki je posvečena vprašanju kako izobraževati, motivirati in se resnično približati zaposlenim v času digitalne družbe? Pri ustvarjanju revije HRM smo se veliko naučili tudi sami. Z novim znanjem smo revijo vsebinsko in oblikovno prenovili, tako da boste novo številko revije HRM prejeli pod imenom BEEP, (Business Execution by Empowering People«. Revija bo posvečena novim načinom razumevanja in reševanja izzivov sodobnih managerjev, voditeljev in organizacij, ki razumejo, da je za (poslovni) uspeh ključno boljše vodenje in opolnomočenje ljudi. To v organizacije prinaša nove delovne prakse kot so nehiearhično vodenje, samoorganizirane ekipe ter predanost namenu organizacij. Prihaja torej čas novih izkušenj in novih oblik dela  

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE