IZ REVIJE


HRM_ovitek_oktober_Februar_marec_2018.jpg
Uspeh organizacije je odvisen predvsem od zaposlenih in njihovega doseganja ter preseganja pričakovanih ciljev. Zato je ključna naloga vsake organizacije privabljanje in aktiviranje pravih sodelavcev ter njihovo povezovanje, usklajevanje in seveda ohranjanje.
HRM_December_Januar_2017_18_naslovna.jpg
Tokiu je leta 2008 potekala prva modna revija11, na kateri so prikazali tudi različne modele plenic za odrasle. Opozorili so na demografski preobrat in staranje družbe na Japonskem. Do leta 2020 bodo namreč v tej državi prodali več plenic za odrasle kakor tistih za otroke (nekateri viri pravijo, da je bil preobrat dosežen že leta 20132). Desetletja izboljševanja življenja in podaljševanja življenjske dobe na eni strani in padec števila rojstev na drugi so povzročili staranje in krčenje populacije. Kot je maja letos poročal Bloomberg, je v Tokiu dvakrat več prostih delovnih mest kot pa kandidatov3. The Japan Times je maja 2016 objavil pomenljiv članek z naslovom Ali Japonska izumira? (angl. Is Japan becoming extinct?)4. Leta 2014 je…
Naslovnica_HRM_revija_okt-nov-2017.png
Bitka za talente se še vedno povečuje. Ob trenutno pozitivnih trendih globalne ekonomije je skrb zato upravičena. Po raziskavi PwC iz leta 2015 si kar 73 odstotkov managerjev beli glavo s tem, kje in kako najti te redke kadrovske diamante. A pri tem premnoga podjetja še vedno zapravljajo enormne vsote za gradnjo močnih blagovnih znamk, pozabljajo pa vlagati v blagovno znamko, ki bi jim olajšala iskanje talentov. »Če podjetjem uspe pritegniti, angažirati in zadržati ključnih talentov, po vsej verjetnosti ne bodo dosegli poslovnih ciljev,« zatrjuje eden od gurujev tega področja, Richard Mosley1. Njegovo podjetje je lani raziskalo, kako uspe najboljšim globalnim zaposlovalcem prepričati, da se jim pridružijo in ostanejo z njimi tisti, ki jih…
11_avgust_september_2017.png
Pred kratkim sem bila na kosilu s poslovnim partnerjem. Njihovo podjetje, lastnikov je več, skupaj so že od študentskih let, raste, se razvija, se združuje z drugimi podjetji, zaposlujejo vedno nove sodelavce, širijo se tudi v drugih državah. Fluktuacija je minimalna. Vse skupaj približno sto zaposlenih. Ni malo, ni ogromno. Gre za finančno branžo, kar v osnovi pomeni relativno konservativno okolje....
HRM_ovitek_junij_julij_2017-1.png
Tema uravnoteženosti poklicnega in zasebnega življenja ni nova, a je znova v ospredju. Kapitalizem in hiter razvoj tehnologije imata za posameznika tako prednosti kot tudi pasti. In ena od teh je zagotovo razpetost med delom, družino, prostim časom, materialnimi in duhovnimi dobrinami pri posamezniku in obstoj na neizprosnem trgu za podjetja.
HRM_ovitek_april_maj_2017-1.jpg
Vsakič, ko punce uredniškega odbora tuhtamo o prihodnji številki revije, kaj bo njena nosilna tema in kaj vse ta tema povleče za seboj, se še bolj zavem, kako zelo disruptivno je naše in mednarodno okolje, kako hitro se spreminjajo razmerja, dojemanja in trendi na področju razvoja podjetij in trga dela. S tovrstno tematiko se srečujem že od konca študentskih let, ko sem prve uredniške izkušnje pilila še pri medijski družbi Dnevnik. Deset let ni veliko, a če bi na hitro pogledala, kako zelo so se razmere spremenile v teh letih, se zdi, da bi lahko dodala še eno ničlo tej številki.
HRM_ovitek_februar_2017-1.png
Kdo ve bolje? Jaz ali algoritem? O trendih in napovedih za gospodarstvo in trg dela v Sloveniji je bilo v zadnjih dveh mesecih veliko zapisanega in rečenega, večinoma z optimističnimi napovedmi.
HRM_ovitek_november_2016-1.jpg
Raznolikost letošnjih nagrajenih projektov HRM razveseljuje več področij razvoja kadrov. Če je Vzajemna zdravstvena zavarovalnica navdušila s sistematičnostjo, kompleksnostjo projekta in predvsem z izredno aktivnim vključevanjem vseh akterjev – od uprave do predstavnikov zaposlenih, je na drugi strani Koncern Kolektor navdušil z aktivnostmi, ki spodbujajo najpomembnejše in najbolj dragoceno v naših življenjih – zdravje. Obe omenjeni podjetji imata, kot tudi zahteva razpis, merljive učinke v praksi in izkazujeta dobršno mero družbene odgovornosti. Izjemnost letošnjega zmagovalnega projekta KCDM – Kompetenčni center za design management gre korak naprej.
HRM_naslovnica_september_2016.jpg
Urejanje (novih) delovnih razmerij Iz uvodnika: "Kazalec uspešnosti niso bilance stanja, mnogo resničnejša pokazatelja sta energija organizacije in način njenega upravljanja," so besede Garryja Jacobsa, izvršnega direktorja Svetovne akademije znanosti in umetnosti. Njegove besede so si namreč sposodili pri letošnjem projektu nacionalnega merjenja organizacijske energije v slovenskih podjetjih in organizacijah. Da smo te besede dali na naslovnico revije, ki se tokrat posveča vprašanjem urejanja delovnih razmerij, ni naključje. Najsi tema delovnih razmerij zveni duhamorno v primerjavi z razpravo o mehkih temah, kot so raznolikost, uresničevanje idej in inovativni pristopi, zavzetost, zadovoljstvo, voditeljstvo, vrednote organizacij oziroma…
HRM_ovitek_oktober_2016-1.jpg
Urejanje (novih) delovnih razmerij   Iz uvodnika: "Kazalec uspešnosti niso bilance stanja, mnogo resničnejša pokazatelja sta energija organizacije in način njenega upravljanja," so besede Garryja Jacobsa, izvršnega direktorja Svetovne akademije znanosti in umetnosti. Njegove besede so si namreč sposodili pri letošnjem projektu nacionalnega merjenja organizacijske energije v slovenskih podjetjih in organizacijah. Da smo te besede dali na naslovnico revije, ki se tokrat posveča vprašanjem urejanja delovnih razmerij, ni naključje. Najsi tema delovnih razmerij zveni duhamorno v primerjavi z razpravo o mehkih temah, kot so raznolikost, uresničevanje idej in inovativni pristopi, zavzetost, zadovoljstvo, voditeljstvo, vrednote organizacij oziroma…
HRM-revija-junij-2016-naslovnica.jpg
Dodana vrednost raznolikosti in različnosti Iz uvodnika: " V osnovi definicija raznolikosti označuje razlike v kulturi in okolju, spolu, generacijah ipd. Njena redefinicija temu dodaja še bolj pomembno področje – raznolikost miselnosti. Slednje si želimo, a je ne moremo uspešno upravljati, če ne razumemo in sprejemamo osnovne dimenzije oziroma definicije. Kako delajo milenijci v primerjavi z baby boomerji, kako vodijo ženske in kako moški, kaj v okolje prinaša kader iz ameriške, nemške, azijske, skratka druge kulture? Kaj mi prinašamo v okolje, v katerega vstopamo? Kako so lahko popolnoma različni člani kot tim usklajeni, harmonični, učinkoviti in uspešni? … Kako bomo torej dosegli visoko zavzetost, ki je danes tako opevana, če pa naših…
HRM_April-naslovnica_high_res.jpg
Od ideje do rezultatov Iz uvodnika: Odnos je donos. Vmes se zgodi inovacija.Za vsemi temi uresničenimi idejami se skriva strast, ki poganja celotno kolesje. Včasih meji na norost, ampak saj takšen je tudi svet. Zato se v tej številki revije z avtorji na različne načine sprehajamo skozi različne prikaze, analize, malo manjše in malo večje primere in vprašanja, ki imajo konec koncev v večini primerov za skupni imenovalec strast za ustvarjalnost. Doc. dr. Matej Černe se sprehodi skozi mite o ustvarjalnosti in inovativnosti. Na praktičen način prikaže, kdo so lahko inovatorji in kako ustvarjalnim in inovativnim zaposlenim zagotovimo ustvarjalni preboj, kakšne so zgodbe velikih imen Googla, Appla, ne nazadnje Alfreda Hitchcocka ali celo…

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.