Tanja Mohorič

Direktorica za razvoj inovacijske kulture in evropske projekte, Hidria

Tanja Mohorič je direktorica za razvoj inovacijske kulture in evropske projekte v korporaciji Hidria. Svoje delo gradi na prepoznavanju elementov, ki tvorijo podlago za razvoj inovacijske kulture. Rezultat dela so številna priznanja Hidrii za koncept inovativnosti ter za inovacije zaposlenih. Poleg dela v Hidrii je v letu 2017 Tanja Mohorič prevzela vodenje Slovenskega avtomobilskega grozda ACS. Kot članica strokovnih svetov podpira delovanje razvojnega centra slovenske avtomobilske industrije SiEVA, razvojnega centra na področju elektroindustrije NELA in Kompetenčnega centra TIGR. Je članica upravnega odbora Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva na področju pametnih stavb ter članica upravnega odbora Severnoprimorske gospodarske zbornice.

Sledilec ali soustvarjalec? Vprašanje odločitve!

Podjetja se morajo ves čas prilagajati spremembam trga in poslovnega okolja. Evropski zeleni dogovor je podjetja v avtomobilski industriji soočil z največjo zahtevo po preobrazbi v zadnjih 100 letih. Pred industrijo je obvezen prehod na brezogljično mobilnost. Kako se spopasti s takimi izzivi in vključiti vse sodelavce? Ključno je poznavanje trendov, ki vplivajo na bodoče poslovanje podjetja. Odločitve, ki temu sledijo, vplivajo na vse vidike poslovanja – od razvojnih projektov do investicij, od uvajanja novih tehnologij do iskanja novih znanj in izgradnje novih kompetenc. S tem pa tudi do strategije na področju zaposlovanja in razvoja kadrov.