Tamara Kušar

Kadrovica, Mikrocop d.o.o.

Tamara Kušar v Mikrocopu skrbi za področje izobraževanj, od vsebinskega in stroškovnega planiranja, do iskanja izvajalcev, kot same organizacije in realizacije izobraževanj ter team buildingov. Organizira in udeležuje se zaposlitvenih sejmov, načrtuje in spremlja stroške dela in ostalih stroškov, povezanih s kadri. Spremlja izvedbo letnih pogovorov in kompetenčnega modela in nudi pomoč pri iskanju kadra (rekruting)-