Peter Pogačar

Generalni direktor Direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo

Peter Pogačar je odgovoren za sistemsko regulacijo, organizacijo in delovanje javnega sektorja. Po izobrazbi je pravnik, ki je svojo poklicno pot začel na Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer se je kot vladni svetovalec osredotočil na razvoj dodatnega pokojninskega zavarovanja v okviru prve velike pokojninske reforme. Leta 2004 je postal direktor oddelka za pokojninsko zavarovanje, kjer je bil zadolžen za pokojninske sklade, ki jih upravlja Kapitalski sklad. Od leta 2009 do 2015 je bil generalni direktor direktorata za delovna razmerja in delovne pravice na ministrstvu za delo. V svojem mandatu je vodil in uspešno zaključil pripravo reforme pokojninskega sistema in trga dela. Nato je bil imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, kjer je bila njegova glavna naloga ureditev trga dela in sistemov socialne varnosti. V letu 2019 je bil imenovan za generalnega direktorja Direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo in glavnega pogajalca vlade za pogajanja z javnim sektorjem. Njegovo poslanstvo je posodobitev javnega sektorja v Sloveniji.

Inovativno upravljanje delovne sile in talentov v javnih upravah

Dosledna in skladna uporaba praks ravnanja s talenti je v javnih upravah držav OECD redka. Uporaba orodij za ravnanje s talenti je za namene strateške rabe premalo raziskana in implementirana – še posebej v kontekstu starajoče se delovne sile, ki je posebej značilna v javnih upravah. Nekatere javne uprave uporabljajo številna orodja za ravnanje s talenti, za kar najboljši izkoristek večgeneracijske delovne sile pa obstaja več možnosti za povezovanje teh orodij s strategijami razvoja človeških virov. Podatki, zbrani v še neobjavljeni študiji, kažejo, da čeprav sta praksa obvladovanja talentov in upravljanja s starostjo del večine evropskih javnih uprav, obstaja prostor za strateško povezovanje ad-hoc postopkov in načinov ravnanja z zaposlenimi v javni upravi. Pogledali bomo, kateri so to.