Nina Pozderec

Psihologinja, Switch to eleven

Nina Pozderec je psihologinja v svetovalnem podjetju Switch to eleven, ki pomaga timom in podjetjem uvajati nove načine dela z namenom dviga avtonomije zaposlenih, izboljšanja sodelovanja in komunikacije ter ustvarjanja pogojev za učinkovito prilagajanje na hitre spremembe. Je strokovnjakinja za uvajanje principov samovodenih timov v ekipe in podjetja, s posebnim poudarkom na upravljanju tranzicije od starega način dela do transformacije v nov način. Podjetjem pomaga na poti ustvarjanja pogojev za uspešne transformacije. Je tudi certificirana facilitatorka Design Sprint za izvajanje strukturiranih delavnic in certificirana Scrum master za implementacijo agilnosti in agilnih metod.

Samovodena organizacija = trajnostna organizacija

“Če boste gradili piramide, pričakujte v njih mumije.” (Ricardo Semler)
Kako lahko navkljub hierarhični, piramidni strukturi podjetja začnete kreirati okolje, ki podpira in osvobaja potencial zaposlenih ter spodbuja avtonomijo in prevzemanje odgovornosti? Kako lahko začnemo počasi rahljati hierarhične strukture? Pri transformaciji v trajnostno, v prihodnost naravnano organizacijo, ki sledi svojemu poslanstvu, ima eno izmed ključnih vlog ravno HR. Predstavljeni bodo primeri progresivnih organizacij, kjer so določene naloge HR oddelkov razpršene med vse zaposlene. Izvedeli boste, kako izgleda rekrutiranje kandidatov, kako skrbijo za razvoj in zavzetost zaposlenih ter za organizacijsko kulturo.