Nina Pozderec

Psihologinja in facilitatorka, Switch to Eleven

Nina je psihologinja, facilitatorka in strokovnjakinja za uvajanje novih načinov dela iz podjetja Switch to eleven, katerega poslanstvo je pomoč timom in podjetjem uvajati nove načine dela z namenom dviga avtonomije zaposlenih, izboljšanja sodelovanja in komunikacije ter ustvarjanja pogojev za učinkovito prilagajanje na hitre spremembe. Je certificirana strokovnjakinja za uvajanje “self-managed” principov v podjetja, s poudarkom na upravljanju tranzicije od starega način dela do transformacije v nov sistem. Je tudi certificirana facilitatorka Design Sprint za izvajanje strukturiranih delavnic in certificirana Scrum master za implementacijo agilnosti in agilnih metod.

Avtonomija zaposlenih za dvig uspešnosti in odpornosti

Kako lahko organizacije zagotovijo prilagodljivost in preživijo v spreminjajočem se poslovnem okolju? Ena izmed rešitev je transformacija v self-managed organizacijo, kjer hierarhijo počasi zamenjamo za mrežo med seboj prepletenih multidisciplinarnih timov, ki so konstantno v stiku s strankami. Ekipe so avtonomne – člani sami izbirajo nove člane, vsaka ekipa ima lasten P&L s popolnoma transparentnimi finančnimi podatki. Na ta način lahko izboljšamo učinkovitost, pretok informacij, zmanjšamo število sestankov in na splošno povečamo organizacijsko odpornost. Z avtonomijo timov se organizacije hitreje prilagajajo spremembam, saj odločitve lahko hitro sprejemajo na ravni timov ali pa celo posameznikov. Tako okolje spodbuja napake, povratne informacije, hitro učenje in posledično učinkovito reševanje izzivov. Na predavanju bodo  predstavljeni dejanski primeri self-managed podjetij in njihovih (hitrih) odzivov na trg in spremembe.