Mateja Geržina

Izvršna direktorica za ravnanje z zaposlenimi v Zavarovalnici Triglav, d.d.

Mateja Geržina je izvršna direktorica na področju za ravnanje z zaposlenimi v Zavarovalnici Triglav, d.d. V Skupini Triglav deluje že preko 20 let. V svoji karieri je sodelovala na številnih konferencah in dogodkih, kjer je predstavila dobre prakse Skupine Triglav. V okviru strategije razvoja celotnega področja je bila vključena v postopke in pripravo sistemov izbire in selekcije kadrov, razvoja in izobraževanja ter skrbi za zaposlene, delovnopravne postopke, pripravljala splošne akte s področja delovnih razmerij in plačnega sistema, aktivno je sodelovala pri pripravi sistemov nagrajevanj različnih skupin zaposlenih, varnosti in zdravja pri delu s poudarkom na promociji zdravja na delovnem mestu. Vodila je tudi projekt prenove organizacijske kulture v Skupini Triglav, ki je potekal od leta 2017 do leta 2021, za kar je Zavarovalnica Triglav, d.d. prejela tudi nagrado najboljši HR projekt leta 2021. V letu 2022 pa je Zavarovalnica Triglav, d.d. prejela tudi evropsko priznanje za najboljšo prakso s področja varnosti in zdravja pri delu s strani Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu.

Revolucija v HR: Umetna inteligenca na delovnih mestih

V svojem nastopu se bo Marko posvetil zelo aktualni temi – osupljivemu tehnološkemu preboju na področju generativne umetne inteligence v zadnjem letu in vpliv na prihodnost dela. Predstavil bo izsledke najnovejših raziskav in napovedi, ki se nanašajo na dolgoročne vplive umetne inteligence na delo in področje upravljanja s človeškimi viri (HR). Opozoril bo na ključne priložnosti, ki jih ta tehnologija ponuja družbi, podjetjem, kadrovikom, vodjem in zaposlenim, hkrati pa tudi na pasti, na katere moramo biti vsi pozorni.

V drugem delu predavanja se bomo osredotočili na konkretne koristi, ki jih umetna inteligenca kadrovikom prinaša že danes ali v bližnji prihodnosti. Marko bo predstavil, kako bo oz. je videti priprava poročil, avtomatizacija zamudnih rutinskih nalog, izboljšanje izkušnje kandidatov v zaposlitvenem postopku in podpora zaposlenim pri njihovem osebnem in strokovnem razvoju v dobi umetne inteligence. Obenem bo poudaril pomembnost odgovorne uporabe tehnologij umetne inteligence in izpostavil ključna vprašanja, kot so spoštovanje zasebnosti zaposlenih, nepristranskost algoritmov in etičnost uporabe tovrstnih tehnologij.