Maruša Mežek

Vodja kadrov lokacije, Novartis

Maruša Mežek je končala študij psihoterapije in je specializantka psihoanalitike ter ima desetletje in pol trajajoče izkušnje na področju kadrovanja in vodenja kadrovskih služb. Največ se ukvarja z metodami za povečanje angažiranosti, učinkovitosti in zavzetosti zaposlenih in vodji, pa tudi z organizacijsko kulturo, njeno implementacijo in izvedbo, ki prinaša preboj.

Destigmatizacija duševnega zdravja v praksi

Vloge, ki jih imamo v življenju so zelo različne; smo vodje, zaposleni, partnerji, prijatelji, očetje, matere, hčere, soigralci, sosede. Ko v odnosih ni vse harmonično – in kdaj v resnici sploh je? – se pojavi stres. Takrat nekateri postanejo bolj razdražljivi, bolj zaskrbljeni, drugi postanejo bolj odmaknjeni, depresivni, utrujeni. O resničnih občutkih ni lahko govoriti, vprašanje torej je, kako pomagati? Kako kot organizacija lahko ponudimo vsebine in orodja ter zagotovimo okolje, v katerem lahko posameznik čas, znanje in energijo posveti delu? Izvedeli bomo, kako ozavestiti spremembo vedenj, kako deliti izkušnje in opolnomočiti ljudi, da niso sami, ob tem pa ustvariti kulturo pomoči, sodelovanja in spoštovanja ter destigmatizirati določene oblike vedenj, ki pogosto zavirajo napredek posameznika tako na osebni kot poslovni ravni.